0

Actualizări Legislative în Sănătatea și Securitatea Muncii: HG nr. 179/2024 pentru modificarea și completarea HG nr. 1093/2006 și a HG nr. 1218/2006 privind prevenirea riscurilor generate de expunerea lucrătorilor la substanțe cancerigene

Începând cu data de 11 martie anul curent, normativele referitoare la sănătatea și securitatea muncii (SSM), privind prevenirea riscurilor generate de expunerea lucrătorilor la substanțe [...]