Calculator Salarii – Calculator Salariu Net – Calculator Salariu Brut

Cu ajutorul calculatorului de salarii, puteți vedea care este salariul net de la salariul brut sau salariu brut de la salariul net. În plus, sunt evidențiate impozitele și contributiile sociale plătite de angajator și angajat.

Salariul brut. Salariul net

Salariul brut reprezintă cheltuielile pe care un angajator le are cu fiecare angajat în parte și care includ remunerația angajatului, adica salariul net (banii „în mana” ai angajatului), dar și taxele și impozitele datorate de angajat statului, respectiv

Asigurările Sociale – 25%
Asigurările Sociale de Sănătate – 10%
Impozitul pe venit – 10%

Angajatorul gestionează plata acestor taxe în numele angajatului, plătind în plus 2,25%, contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM), care n este însă inclusă în salariul brut.

Salariul net se obține după ce din salariul brut se scad taxele și impozitele menționate anterior și reprezintă remuneratia care ajunge la angajat pentru serviciile prestate.

Tichete de masă

Potrivit Legii 227/2015 privind codul fiscal, Codului Fiscal cu modificările și completările ulterioare, tichetele de masă se vor impozita conform regulilor de impozitare a salariului, dar vor fi exceptate de la plata contribuțiilor sociale obligatorii. Cota de impozit pe salarii este de 10% și se aplică conform algoritmului prevăzut de Codul Fiscal, art. 78, alin.(2), lit. a).

Astfel: „la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinată ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în Romania sau în conformitate cu instrumentele juridice internaționale la care Romania este parte, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii, și următoarele:

(i) deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

(îi) cotizația sindicală plătita în luna respectivă;

(iii) contribuțiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 de euro;

(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 de euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul, vizează servicii medicale furnizate angajatului și/ sau oricărei persoane aflate în întreținerea să, așa cum este definită la art. 77, alin.(3);”

Prin urmare, angajatorul este scutit de orice taxă și contribuție la stat când oferă angajaților acest tip de beneficiu. Dar entitățile plătitoare de salarii și/sau venituri asimilate acestora sunt obligate să calculeze și să rețină impozitul aferent veniturilor fiecărei luni atunci când sunt efectuate plățile acestor remunerațîi.

Impozitul aferent venitului din tichete se adună la restul impozitului pe salarii pe care îl reține angajatorul și se virează către bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare în care se vor efectua plățile.

Calculator salarii este o aplicatie ce vine în ajutorul persoanelor ce doresc să facă rapid un calcul de salarii, de la brut la net, de la net la brut. Acest calculator este actualizat și respectă ultimele norme în vigoare ale Codului Fiscal.

Calculator avansat

În fiecare dintre pagini există un calculator avansat. Acesta vă permite să adăugați informații suplimentare, precum deducerile, calitatea de pensionar, dar și valoarea bonurilor de masa.
Potrivit Codului Fiscal, în momentul calculării sumei de plată pentru o anumită contribuție, valoarea acesteia se rotunjeste la leu.

Acest calculator poate fi folosit pentru o estimare cu privire la taxele salariale pentru cazurile generale și nu poate înlocui specialistul în payroll.  Înțelegerea payroll-ului și a modului în care acesta trebuie să se deruleze sunt esențiale pentru orice organizație. Rezultatele au caracter orientativ și ne declinăm orice responsabilitate față de eventualele erori contabile apărute în urma folosirii acestora.

WhatsApp Logo