Actualizări Legislative în Sănătatea și Securitatea Muncii: HG nr. 179/2024 pentru modificarea și completarea HG nr. 1093/2006 și a HG nr. 1218/2006 privind prevenirea riscurilor generate de expunerea lucrătorilor la substanțe cancerigene

Începând cu data de 11 martie anul curent, normativele referitoare la sănătatea și securitatea muncii (SSM), privind prevenirea riscurilor generate de expunerea lucrătorilor la substanțe cancerigene, mutagene și chimice, au fost actualizate prin introducerea unui nou act normativ. Acesta vizează alinierea legislației naționale la standardele europene stabilite în 2022, marcând un pas înainte în protecția angajaților împotriva pericolelor ce le pot afecta sănătatea în mediul de lucru. Modificările aduse prin Hotărârea de Guvern (HG) nr. 179/2024 extind și detaliază reglementările pentru o categorie mai largă de substanțe periculoase, incluzând în mod specific substanțele toxice pentru reproducere.

Această nouă HG modifică și completează prevederile anterioare din HG nr. 1093/2006 și HG nr. 1218/2006, implementând Directiva (UE) 2022/431. Această directivă se concentrează pe necesitatea de a proteja lucrătorii de riscurile asociate cu expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni. Printre cele mai importante modificări aduse HG nr. 1093/2006 se numără lărgirea domeniului de aplicare pentru a cuprinde substanțele toxice pentru reproducere, introducerea de definiții noi, stabilirea de valori-limită și supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor. De asemenea, se accentuează necesitatea instruirii adecvate a lucrătorilor din domeniul medical expuși la aceste substanțe și se subliniază importanța monitorizării biologice și a păstrării înregistrărilor medicale relevante.

În ceea ce privește HG nr. 1218/2006, modificările vizează ajustarea valorilor-limită de expunere profesională pentru anumite substanțe chimice, îmbunătățirea clasificărilor și definirea perioadelor de tranziție necesare adaptării. Se aduc clarificări și în ceea ce privește supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor expuși la plumb și compușii săi ionici.

substanțe cancerigene

Aceste schimbări legislative vin în contextul unei realități europene alarmante: cancerul reprezintă principala cauză a deceselor asociate cu munca în UE, motiv pentru care combaterea acestuia prin legislație devine o prioritate în cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului. Inițiativele legislative vizează nu doar protejarea sănătății lucrătorilor, dar și asigurarea unei concurențe echitabile între operatorii economici.

Nota de fundamentare menționează: „Combaterea cancerului profesional prin intermediul inițiativelor legislative, va fi, de asemenea, parte integrantă a Planului european de luptă împotriva cancerului. Comisia Europeană a prezentat propunerea de directivă vizând în mod specific îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor prin reducerea expunerii profesionale la trei substanțe sau grupuri de substanțe cancerigene, pentru a oferi mai multă claritate lucrătorilor, angajatorilor și autorităților responsabile cu asigurarea respectării legii și pentru a contribui la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru operatorii economici (…)

Peste un milion de lucrători sunt în prezent expuși la acrilonitril, compuși de nichel sau benzen. Dacă nu se iau măsuri la nivelul UE, acești lucrători vor fi în continuare expuși riscului de a se îmbolnăvi de o formă de cancer sau de a suferi de alte probleme grave de sănătate.”

Noile modificări necesită actualizarea HG nr. 355/2007 pentru a adăuga în fișa de identificare a factorilor de risc profesional categoria recent definită de expunere la substanțe toxice pentru reproducere. Este esențială integrarea unor mențiuni detaliate privind supravegherea medicală a celor expuși, conform cu prevederile articolului 14 alineatul (4) din Directiva (UE) 2022/431. De asemenea, va fi imperativ să se stabilească clar modalitățile prin care trebuie notificate autoritățile competente, în linie cu articolul 14 alineatul (8) din aceeași directivă, și să se specifice perioada minimă de păstrare a înregistrărilor medicale, așa cum este descris în articolul 15 alineatul (1) din Directiva (UE) 2022/431.

Sursa foto shutterstock.com

formular S1regulament intern
WhatsApp Logo