Digitalizarea și Simplificarea Procesului de Angajare a Lucrătorilor Străini: Măsuri Adoptate de IGI

În contextul optimizării proceselor administrative pentru angajarea lucrătorilor străini în România, Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a introdus două măsuri semnificative, menite să simplifice și să digitalizeze interacțiunea cu angajatorii. Prima măsură, care intră în vigoare din 26 ianuarie, constă în eliminarea obligației de a încărca în aplicația Portalul IGI cazierul judiciar al angajatorului și al străinului angajat. Aceste documente trebuie acum prezentate fizic la ghișeu, la momentul depunerii cererii, reducând astfel sarcinile administrative și simplificând procesul de angajare.

Într-o informare transmisă de IGI este precizat că „Astfel, începând din data de 26 ianuarie a.c., în scopul simplificării procedurilor și reducerii sarcinilor administrative care revin în sarcina angajatorilor, vor fi eliminate din aplicația Portal IGI următoarele documente ce trebuie atașate în modulul aviz de angajare lucrător permanent (persoană juridică, persoană fizică, schimbare angajator), detașat, sezonier, stagiar, transfrontalier, înalt calificat, lucrător ICT, lucrător au-pair:

  • cazierul judiciar al angajatorului;
  • cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de origine ori reședință, tradus și legalizat în condițiile legii.

Facem precizarea că documentele mai sus menționate vor fi prezentate, în termenul legal de valabilitate, la ghișeu în momentul depunerii cererii.” 

Angajare cetățeni straini Măsuri Adoptate de IGI

Complementar acestei simplificări, Ordonanța de Guvern nr. 6/2024 permite acum angajatorilor să obțină avizele de angajare sau detașare în format electronic. Această măsură este menită să accelereze procesul de obținere a avizelor necesare, permitând transmiterea lor direct online, semnate cu semnătura electronică calificată a unităților teritoriale ale IGI. Această digitalizare nu doar că eficientizează comunicarea între angajatori și IGI, dar reduce și costurile asociate cu procedurile tradiționale, implicând expedierea documentelor fizice.

Mai mult, aceste ajustări legislative vin în sprijinul angajatorilor prin clarificarea și relaxarea regimului sancționatoriu, evitând amenzile pentru angajarea străinilor cu ședere ilegală, atât timp cât aceștia dețin avizele necesare de angajare sau detașare. Prin aceasta, se recunoaște importanța adaptării la tehnologiile moderne și necesitatea de a face serviciile publice mai accesibile și eficiente.

Ordonanța de Guvern nr. 7/2024 completează cadrul legal, permitând IGI să ofere facilități suplimentare prin portalul său, inclusiv programări online și depunerea documentelor necesare în format electronic. Aceasta reprezintă o extindere a eforturilor de digitalizare a serviciilor publice, cu scopul de a îmbunătăți experiența utilizatorilor și de a eficientiza gestionarea cererilor.

În acest context, angajatorii care intenționează să încadreze în muncă cetățeni străini pot beneficia de un proces simplificat și mai rapid, datorită posibilității de a transmite și de a primi documentația necesară în format digital, reducându-se astfel timpul și costurile asociate cu procedurile administrative.

Această măsură vine în completarea eforturilor IGI de reducere a sarcinilor administrative pentru angajatori, contribuind la eficientizarea procesului de angajare a lucrătorilor străini în România.

Reamintim că și anul acesta se menține contingentul anual de lucrători străini admisi pe piața muncii pentru anul 2024, stabilindu-se la un număr de 100.000, identic cu cel din anul precedent.

Photo credit shutterstock.com

Legea Pensiilor Flexibilitate la vârsta pensionăriiÎncurajarea donațiilor alimentare prin avantaje fiscale
WhatsApp Logo