Lucrătorii străini înalt calificați. Care sunt noile condiții impuse de legea nr. 28/ 2024?

Adoptarea și implementarea Directivei Europene (UE) 2021/1883 prin Legea nr. 28/2024 reflectă eforturile României de a se alinia la cadrele legislative europene care promovează mobilitatea transfrontalieră a lucrătorilor înalt calificați din țările terțe. Această directivă are ca scop principal simplificarea procesului de recrutare a acestor lucrători, recunoscând nevoia acută de competențe specializate în Uniunea Europeană și facilitând accesul la forța de muncă calificată din afara UE.

Definiții Revizuite

Lucratori straini

Prin Legea nr. 28/2024, se revizuiesc definițiile esențiale pentru înțelegerea și aplicarea noilor reguli:

Lucrător înalt calificat: Este definit ca fiind acel străin angajat în România pentru a ocupa un post care necesită competențe avansate, având un contract de muncă pe durată determinată de cel puțin șase luni sau pe durată nedeterminată. Această modificare reduce semnificativ bariera temporală, facilitând angajarea flexibilă a talentelor străine.

Calificările profesionale superioare: Acestea sunt acum clarificate ca fiind calificările obținute prin educație superioară sau printr-o experiență profesională semnificativă și relevantă. În special, pentru sectoarele de tehnologie informației și comunicații, se recunoaște o perioadă de experiență profesională de minimum 3 ani ca fiind suficientă pentru a demonstra competențele superioare.

Simplificarea Procesului de Eliberare a Avizului de Muncă

Modificările legislative simplifică și accelerază procedurile pentru obținerea avizelor de muncă pentru lucrătorii înalt calificați. Reducerea perioadei contractuale minime necesare și ajustarea salariului minim obligatoriu la nivelul câștigului salarial mediu brut pe economie sunt măsuri care încurajează angajatorii să recruteze talente străine.

Reglementări privind Cartea Albastră a UE

Introducerea și reglementarea Cărții Albastre a UE marchează un pas important în facilitarea mobilității lucrătorilor înalt calificați. Deținătorii acestei cărți beneficiază de un proces simplificat pentru a intra și a lucra în România, promovând astfel o mai mare fluiditate a forței de muncă calificate între statele membre ale UE.

Străinul care deține o carte albastră a ue, valabilă, eliberată de un stat membru care aplică integral acquis-ul schengen poate intra și rămâne în românia, în vederea desfășurării unei activități economice,  pentru o perioadă de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, situație denumită mobilitate pe termen scurt, fără a fi necesară obligația deținerii avizului de angajare eliberat în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă şi detașarea străinilor pe teritoriul româniei,”  prevede actul normativ.

Pe de altă parte, cetățenii străini care sunt titulari ai unei Cărți Albastre a UE, emisă de un stat membru care nu adoptă în totalitate acquis-ul Schengen, beneficiază de dreptul de a intra și a rămâne pe teritoriul României pentru a desfășura activități economice, pentru o perioadă de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile. Această permisiune se acordă pe baza prezentării Cărții Albastre a UE și a unui document de călătorie valid, eliminându-se necesitatea obținerii unui aviz de angajare specificat de legislația română privind angajarea și detașarea străinilor, așa cum este stipulat în noul proiect de lege.

Obligațiile Angajatorilor

Procedura de acordare a avizului de muncă pentru lucrătorii înalt calificați suferă modificări semnificative, inclusiv reducerea duratei minime a contractelor de muncă pentru care poate fi solicitat un astfel de aviz. Acum, angajatorii persoane juridice pot solicita avizul pentru contracte de muncă cu o durată determinată de cel puțin șase luni, față de minim un an, cum era stipulat anterior în OG 25/2014. Astfel, avizul de angajare destinat lucrătorilor înalt calificați se va elibera exclusiv angajatorului persoană juridică, cu scopul angajării străinilor pe poziții ce necesită calificări superioare, pe baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată de minimum șase luni.

În plus, reglementările privind condițiile specifice de solicitare a avizelor pentru angajarea lucrătorilor înalt calificați includ ajustări importante:

  • Se impune o nouă cerință privind salariul minim, care trebuie să fie acum cel puțin egal cu nivelul câștigului salarial mediu brut, începând cu 8 martie.
  • altă condiție adăugată este obligativitatea ca angajatorul să fi întreprins demersuri pentru ocuparea postului vacant de către un cetățean român, un cetățean din alt stat membru UE sau Spațiul Economic European, Confederația Elvețiană, sau un străin cu drept de ședere pe termen lung în România, demonstrând astfel că s-au făcut eforturi reale pentru recrutarea din rândul forței de muncă disponibile local sau în cadrul UE/SEE înainte de a recurge la angajarea unui lucrător străin înalt calificat.

Impactul asupra Pieței Muncii

Aceste schimbări legislative sunt anticipate să aibă un impact pozitiv asupra pieței muncii din România, prin atragerea unui număr mai mare de specialiști înalt calificați în domenii cheie ale economiei. Îmbunătățirea accesului la talente globale poate stimula inovația, creșterea economică și competitivitatea pe piața internațională.

În concluzie, reformele aduse de Lega nr. 28/2024 și alinierea la Directiva (UE) 2021/1883 reprezintă pași importanți pentru modernizarea și adaptarea sistemului legislativ românesc la dinamica și nevoile pieței muncii globale. Aceste ajustări legislative nu doar că facilitează atragerea și retenția talentelor străine înalt calificate, dar și contribuie la creșterea competitivității României ca destinație pentru profesioniștii din întreaga lume.

Prin simplificarea procesului de obținere a avizelor de muncă și prin flexibilizarea criteriilor de eligibilitate, România își propune să devină mai atractivă pentru specialiștii care pot aduce o valoare adăugată semnificativă economiei naționale. Fie că este vorba despre domenii tehnologice avansate, cercetare, sănătate, inginerie sau alte sectoare cheie, accesul la o forță de muncă diversificată și înalt calificată este esențial pentru inovare și progres.

Mai mult, aceste reforme sunt de așteptat să stimuleze și să faciliteze mobilitatea internațională, permițând României să joace un rol mai activ în rețelele globale de talente. În contextul unei economii globale din ce în ce mai interconectate, capacitatea de a atrage și de a integra lucrători înalt calificați din afara granițelor naționale devine un avantaj competitiv crucial.

De asemenea, este important de subliniat că, în timp ce se facilitează accesul lucrătorilor străini înalt calificați, sunt puse în aplicare și mecanisme de protecție pentru forța de muncă locală. Cerința ca angajatorii să demonstreze eforturi prealabile de ocupare a posturilor vacante cu cetățeni români sau din UE/SEE și Elveția asigură că angajarea străinilor complementează și nu substituie forța de muncă disponibilă local.

În final, este esențial ca aceste schimbări să fie implementate și comunicate eficient pentru a maximiza beneficiile lor. Cooperarea între autoritățile naționale, organizațiile de afaceri și comunitățile profesionale va juca un rol cheie în asigurarea că România nu doar atrage, dar și reușește să rețină talentele internaționale care pot contribui la dinamismul și prosperitatea sa pe termen lung.

Sursa foto shutterstock.com

angajare detinuti romania
WhatsApp Logo