Legea Pensiilor – Flexibilitate la vârsta pensionării: Continuarea activității profesionale până la 70 de ani sub reglementarea Legii nr. 360/2023

Conform noii legislații privind pensiile, introdusă prin Legea nr. 360/2023, persoanele care se încadrează în condițiile de pensionare pentru limită de vârstă au acum opțiunea de a continua munca până la vârsta de 70 de ani, sub rezerva aprobării anuale a angajatorului.

Această reglementare permite angajaților și funcționarilor publici să amâne deschiderea dreptului la pensie, oferindu-le astfel posibilitatea de a menține același contract individual de muncă sau raport de serviciu. Normele de aplicare ale acestei legi subliniază că, pentru a beneficia de pensie la limita de vârstă, este necesar un document din partea angajatorului care să confirme că nu se dorește continuarea raportului de muncă după atingerea acestei vârste.

Legea Pensiilor Continuarea activității profesionale până la 70 de ani

Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, respectiv vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare contributiv prevăzute în anexa nr. 5 la lege, începând cu data intrării în vigoare a legii, pot opta pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă sau continuarea activității în baza aceluiași contract individual de muncă/raport de serviciupână la împlinirea vârstei de 70 ani, în condițiile prevăzute de art. 46 alin. (2) din lege”, precizează normele de aplicare ale noii legi a pensiilor. 

Dezbateri aprinse au fost stârnite de articolul 46 alineatul (2) din Legea nr. 360/2023, cu întrebări privind posibilele limitări ale dreptului la muncă sau la pensie, în special în ce privește situația după vârsta de 70 de ani. Ministerul Muncii a clarificat că intenția legislativă este de a permite continuarea activității, cu acordul angajatorului, până la această vârstă, amânând astfel accesul la pensie.

După vârsta de 70 de ani, angajatii pot totuși să continue să lucreze, presupunând că un document atestă capacitatea lor de muncă. În acest caz, va fi necesară încheierea unui nou contract de muncă sau raport de serviciu, ceea ce poate fi un dezavantaj pentru cei angajați în sectorul public.

Este important de menționat că dispozițiile articolului 46 alineatul (2) din Legea nr. 360/2023 se aplică numai persoanelor care ating condițiile de pensionare începând cu 1 ianuarie 2024, excluzându-i pe cei care s-au pensionat anterior acestei date. Astfel, noua legislație vizează adaptarea la nevoile și preferințele angajaților de a rămâne activi în câmpul muncii, oferind în același timp o flexibilitate în gestionarea tranziției către pensionare.

Photo credit shutterstock.com

Decontare costuri ochelari pentru angajati – Încadrarea fiscală a acestor cheltuieliAngajare cetățeni straini
WhatsApp Logo