Formarea Profesională în contextul Strategiei Naționale pentru Formarea Adulților aprobată la finalul anului 2023

Guvernul a aprobat Strategia Națională pentru Formarea Adulților pentru perioada 2024-2027 la finalul anului 2023, propunându-ți un obiectiv ambițios: dublarea ratei de participare a adulților la învățare pe tot parcursul vieții. Având în vedere rata anuală de creștere din prezent, de doar 2%, și raportat la media europeană de 11,9%, se preconizează că decalajul față de media UE să rămână în continuare semnificativ. În acest context, fiecare lucrător poate beneficia de dreptul de a participa la programe de formare profesională, conform Codului muncii, fie la inițiativa angajatorului, fie din proprie inițiativă și poate solicita concediu de formare profesională plătit.

Dacă strategia dă roade, ținta de 12% participare la învățare pe tot parcursul vieții poate fi atinsă în următorii 3 ani. Cu toate acestea, privind cu atenție procentele implicate, creșterea medie de 2% pe an poate părea insuficientă în contextul european.

Codul Muncii din 2003 consacră dreptul lucrătorilor de a participa la programe de formare profesională. Angajatorii au obligația să asigure participarea salariaților la astfel de programe cel puțin o dată la 2 sau 3 ani. Cu toate acestea, atractivitatea învățării pe tot parcursul vieții și cultura redusă a învățării permanente sunt recunoscute ca probleme persistente.

formarea profesionala

Fiecare lucrător are posibilitatea de a participa la programe de formare profesională, fie la inițiativa angajatorului, fie din proprie inițiativă. Dreptul la formare profesională este susținut de Codul Muncii și poate fi exercitat inclusiv prin solicitarea unui concediu plătit pentru această activitate.

Strategia Națională pentru Formarea Adulților poate fi implementată cu succes doar prin eforturile comune ale diferitelor instituții guvernamentale, inclusiv Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației, precum și organizațiile colective ale salariaților și angajatorilor. Implicarea acestora va contribui la atingerea obiectivelor propuse.

 

Reamintim că anul trecut modificările legislative au vizat şi formarea profesională unde legiuitorul a impus angajatorilor mai multă transparență, în special față de noii salariați.  Printre cele mai importante aspecte s-au numărat dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator care vor face obiectul informării prealabile pe care angajatorul trebuie să o facă celui pe care-l angajează, obligația ca Regulamentul intern să includă ”informații cu privire la politica generală de formare a salariaților, dacă există,”  obligația pentru angajatorii care au mai mult de 20 de salariați să elaboreze anual și să aplice planuri de formare profesională, dar și să acorde un concediu plătit pentru formare profesională, de până la 10 zile lucrătoare sau până la 80 ore. în cazul în care nu oferă acest beneficiu. Mai multe despre reperele privind formarea profesională puteți citi în materialul publicat pe blogul nostru. 

Photo credit shutterstock.com

Concediul medical 2024Exercițiile de mobilizare si responsabilitățile angajatorilor
WhatsApp Logo