Angajatorii au obligația să prezinte tuturor salariaților politica de formare profesională

În acord cu prevederile Legii 283/2022 publicată la 22 octombrie a.c. angajatorii au obligația de a introduce în regulamentul intern informații despre politica de formare profesională. Chiar și în situația în care angajatorul nu are obligația de avea un plan de formare, acesta trebuie să menționeze, în regulamentul intern, acest fapt – că nu are obligația de a elabora planuri de formare.

Codul muncii prevede, încă de la adoptarea sa, că angajatorul are obligația de a asigura participarea la programe de formare pentru toți salariații și stabilește două categorii de angajatori și două repere privind frecvența acestora.

Frecvența cu care se asigură participarea la programe de formare profesională

formare profesională

Angajatorii care au sub 21 de salariați trebuie să execute această obligație cel puțin o dată la 3 ani, iar cei care au mai mult de 21 de salariați cel puțin o dată la 2 ani. Atât intervalul, cât și obligația vizează fiecare salariat.

Dacă discutăm despre angajatorii care au cel puțin 21 de salariați, aceștia au și o obligație în plus, respectiv aceea de a elabora și de a aplica planuri de formare profesională anual. Planurile de formare profesională vor fi realizate cu consultarea colectivă a salariaților, prin intermediul organizației sindicale sau al reprezentanților salariaților.

Planul de formare profesională devine anexă la contractul colectiv de muncă. Adăugarea obligației de a include în regulamentul intern politica generală de formare profesională, respectiv ce s-a adăugat prin art. 242 din Codul muncii la lit. k), va fi interpretată prin raportare la art. 194 și 195, ținându-se cont de mărimea unității.

Obligațiile angajatorilor în funcție de mărimea societății

 1. Angajatorul care are cel puțin 21 de salariați trebuie:
 • Să asigure accesul tuturor salariaților la programe de formare profesională cel puțin o dată la 2 ani;
 • Să elaboreze și să aplice aceste planuri de formare, cu consultarea colectivă a salariaților;
 • Să includă în regulamentul intern informații cu privire la politica de formare;
 • Să comunice tuturor salariaților modificările aduse regulamentului intern.
 1. Angajatorul care are sub 21 de salariați trebuie:
 • Să asigure accesul tuturor salariaților la programe de formare cel puțin o dată la 2 ani;
 • Să includă în regulamentul intern informații cu privire la politica de formare sau să precizeze că nu există o astfel de politică;
 • Să comunice tuturor salariaților modificările aduse regulamentului intern.
 1. Angajatorul care are cel puțin 21 de salariați și, deși avea obligația de a elabora și aplica planuri de formare profesională, nu și-a îndeplinit-o și nici nu a completat dispozițiile regulamentului intern, potrivit art. 242 lit. k). 

formare profesională

În această situație, în cazul unui control (inclusiv la sesizarea unui salariat) inspectorii de muncă vor constata neîndeplinirea obligației și vor dispune, potrivit legii, măsuri, iar ulterior vor putea sancționa angajatorul în cazul care acesta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător măsurile dispuse.

Chiar dacă angajatorul este sancționat în urma verificărilor, dreptul salariaților de a beneficia de acces la formare profesională cel puțin o dată la doi ani nu se pierde, iar obligația trebuie îndeplinită sau, dacă salariatul alege să-și exercite acest drept, poate solicita concediul plătit pentru formare profesională, cel mult 10 zile sau 80 de ore.

 1. Angajatorul care are sub 21 de salariați și, neavând obligația de a elabora și aplica un plan de formare profesională, nu o face, deci nu are o politică generală de formare profesională.Acest angajator nu ar putea fi obligat să elaboreze planuri de formare profesională, însă regulamentul intern trebuie să prevadă acest aspect, deci să existe o minimă precizare pe care salariații să o cunoască.

Indiferent dacă există o politică generală privind formarea profesională și/ sau planuri de formare, dreptul salariaților de a participa la programe de formare , cel puțin o dată la doi sau la trei ani, se menține și se menține și dreptul de a solicita concediu plătit pentru formare de cel mult 10 zile lucrătoare sau 80 de ore, ținând cont de același interval.

Photo credit freepik.com

Conflictele de muncăRepausul saptamanal
WhatsApp Logo