Formarea profesională în 2023. Repere importante.

Modificările legislative din ultima perioadă au vizat şi formarea profesională unde legiuitorul a impus angajatorilor mai multă transparență, în special față de noii salariați. Iată care sunt cele mai importante aspecte pe care trebuie să le avem în vedere în formarea profesională 2023:

Informarea prealabilă

Dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator vor face obiectul informării prealabile pe care angajatorul trebuie să o facă celui pe care-l angajează, stabilește Legea 283/2022 care a modificat în octombrie 2022 Codul muncii. În cazul nerespectării acestei obligații și în lipsa unei informări complete angajatul poate sesiza oricând ITM-ul și poate cere inclusiv despăgubiri.

Regulamentul intern

Regulamentul intern va cuprinde în mod obligatoriu și ”informații cu privire la politica generală de formare a salariaților, dacă există”. 

Toți angajatorii sunt obligați să asigure formarea profesională

În funcție de numărul de salariați, periodicitatea îndeplinirii acestei obligații va fi diferită. Angajatorii care au mai puțin de 21 de salariați au obligația de a asigura acestora accesul la programe de formare profesională cel puțin o dată la trei ani. În cazul în care au cel puțin 21 de salariați, accesul la formare profesională va fi asigurat fiecărui salariat la într-un interval de cel mult doi ani.

Obligația de a avea un plan de formare profesională

Angajatorii care au mai mult de 20 de salariați elaborează anual și aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților. Dacă există un contract colectiv, planul de formare va fi anexat acestuia. Oricare ar fi situația, dacă există sau nu un contract colectiv de muncă, angajații trebuie să fie informați de conținutul acestui document.

Salariatul poate refuza participarea la un program de formare profesională

În cazul în care angajatorul condiționează participarea la programele de formare de semnarea unui act adițional prin care salariatul să-și asume că nu poate înceta contractul de muncă pentru o anumită perioadă, în situația în care perioada nu este justă sau costurile pe care ar urma să le suporte nu justifică obligația, angajatul poate refuza participarea la cursurile de formare profesională.

Angajații au dreptul să solicite concediu plătit pentru formarea profesională

În cazul în care angajatorul nu își respectă obligația de a asigura formarea profesională salariații pot solicita un concediu plătit pentru formare profesională, de până la 10 zile lucrătoare sau până la 80 ore.

Potrivit art. 157 din Codul muncii în situația în care în care angajatorul nu își obligația de formare profesionalăsalariatul poate urma un curs de formare profesională din inițiativa și pe cheltuiala sa, cu sau fără legătură cu domeniul de activitate al angajatorului sau cu postul pe care acesta îl ocupă, iar angajatorul va suporta indemnizația de concediu pentru formare profesională, aceasta fiind identică cu cea prevăzută pentru concediul de odihnă anual.

Perioada petrecută de salariat în concediul plătit pentru formare trebuie să facă obiectul unui acord cu angajatorul, iar cererea de concediu plătit trebuie să fie înaintată cu cel puțin o lună înainte de efectuarea acestuia și va cuprinde informații legate de data de începere a stagiului de formare, domeniul, durata acestuia și denumirea instituției care asigură formarea.

formarea profesională 2023

Formarea profesională poate fi făcută și la nivel intern, în cadrul companiei, nu doar de terți

Codul Muncii permite angajaților și angajatorilor să aleagă tipul de formare pe care aceștia să îl urmeze, doar că formarea în sensul cursurilor organizate de angajator nu se poate face în orice condiții, respectiv, nu orice chestiune pe care angajatul o învață în firmă poate intra în sfera formării profesionale, așa cum e înțeleasă în Codul muncii și, astfel, angajatorul „să bifeze” cerința formării profesionale periodice. Dacă acesta își dorește să asigure formarea intern va trebui să urmărească toate căile legale, inclusiv autorizarea pentru formare. 

Clauza privind formarea profesională

Angajatorii pot pretinde angajaților în care au investit sub aspectul formării profesionale să rămână în companie o perioadă de timp, iar, dacă nu o fac, să acopere cheltuielile de formare.

Codul muncii stabilește că:

  • salariații care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională, la inițiativa și pe cheltuiala angajatorului, nu pot avea inițiativa încetării contractului de muncă pentru o perioadă stabilită prin act aditional, iar nerespectarea acestei obligații determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional la contractul individual de muncă. Prevederea se aplică inclusiv în cazul celor concediați disciplinar;
  • durata obligației salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum și orice alte aspecte în legătură cu obligațiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adițional la contractul de muncă.

Regimul fiscal

În exercitarea obligației angajatorului de a asigura accesul angajaților săi la formare profesională periodică, Codul fiscal prevede un regim fiscal preferențial, aceste cheltuieli nefiind nici impozabile și nici nu intră nici în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, nici în a celei de asigurări sociale de sănătate. Este obligatoriu, însă, ca perfecționarea să fie legată de activitatea celui instruit, iar cheltuiala să fie clar trecută în numele companiei. 

Angajatul/angajata aflat/ă în concediu de creștere copil poate urma stagiile de formare profesională?

Salariații și-ar putea exercita dreptul de acces la formare profesională și pe perioada suspendării contractului individual de muncă, însă avem în vedere acordul inițial al părților în acest sens și este exclusă încheierea unui act adițional potrivit dispozițiilor art. 198 din Codul muncii, fiind imposibilă modificarea unor clauze ale contractului individual atunci când acesta este suspendat. Concret, dacă acest drept nu este prevăzut anterior suspendării, el nu ar putea fi exercitat sau impus.  

Clarificare pentru funcționarii publici – timpul petrecut în formare este asimilat timpului de muncă

Legea 283/2022 a introdus o clarificare privind timpul petrecut de funcționarii publici în formare profesională – aceste perioade sunt asimilate timpului de muncă și, pe cât posibil, ar trebui să se desfășoare în timpul programului de lucru.

Sursa foto – www.freepik.com

ajutoare socialeindemnizație internship
WhatsApp Logo