Exercițiile de Mobilizare și Responsabilitățile pentru Angajatori

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că și în anul 2024 vor avea loc exerciții de mobilizare, având drept scop verificarea pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare. În cadrul acestor exerciții, rezerviștii care participă beneficiază de un concediu suplimentar plătit, conform informațiilor recente. Cu toate acestea, detalii precum perioadele exacte și locurile desfășurării nu sunt încă cunoscute, urmând să fie anunțate ulterior de către MApN.

Scopul exercițiilor

Scopul principal al exercițiilor este de a verifica completarea cu resurse umane și materiale a unităților, coeziunea acțională între militarii activi și rezerviști, precum și instruirea specifică fiecărei arme. Aceste activități se încadrează în cadrul legislației existente, mai precis a Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, care stabilește drepturile rezerviștilor participanți.

Exercițiile de mobilizare

Dreptul la concediu suplimentar plătit

Conform prevederilor legii, tinerii chemați la recrutare, recruții și militarii rezerviști care sunt și salariați și sunt chemați la centrele militare pentru clarificarea situației militare sau pentru a participa la antrenamente/exerciții de mobilizare au dreptul la un concediu suplimentar plătit de cel mult 5 zile. Aceștia vor primi salariul de la angajator pe baza unei adeverințe eliberate de centrul militar.

Obligațiile angajatorilor

Conform legislației, angajatorii au responsabilități importante în susținerea angajaților lor care fac parte din rezerva armatei și sunt chemați la astfel de exerciții. Aceste responsabilități includ actualizarea și comunicarea periodică a datelor personale ale rezerviștilor către centrele militare, solicitarea documentelor militare la angajare, acordarea de suport angajaților pentru îndeplinirea obligațiilor militare și suspendarea contractului de muncă al salariaților participanți la exerciții, menținându-le locul de muncă pe durata îndeplinirii îndatoririlor militare.

Amenzi pentru nerespectarea obligațiilor

Legea prevede amenzi semnificative pentru angajatorii care nu respectă aceste obligații. Neactualizarea evidenței militare, necomunicarea schimbărilor în evidența militară, neprezentarea sau neasigurarea persoanelor pentru comisiile de recrutare-încorporare ori nerespectarea prevederilor privind suspendarea contractului de muncă pot atrage amenzi între 10.560 de lei și 132.000 de lei. Mai exact, nesuspendarea contractului de muncă pe perioada exercițiului de mobilizare poate atrage o amendă de cel puțin 105.600 de lei, iar amenzile sunt calculate în funcție de salariul minim brut pe economie, conform legislației în vigoare.

Responsabilitate dublă pentru angajatori

Astfel, angajatorii au o responsabilitate dublă, atât în asigurarea actualizării constante a evidenței militare a angajaților, cât și în facilitarea participării acestora la exercițiile de mobilizare, oferindu-le concediul necesar și garantându-le locul de muncă. Este important de menționat că amenzile prevăzute de lege pot părea semnificative, în special pentru angajatorii cu un număr mare de lucrători, subliniind importanța respectării obligațiilor legale în contextul pregătirii naționale pentru apărare.

Photo credit shutterstock.com

Investigatorul pentru Siguranța Aviației Civile, Ocupație Nou Introdusă în COR
WhatsApp Logo