Profile Number:

PR/021402

Date:

13.10.2021

Location:

Aricestii Rahtivani

Job Profession:

Production

Job type:

full-time

SSM/SU/Environment Coordinator

Company description


Pentru clientul nostru, un important producator de materiale textile si granule de polipropilena, cautam un Coordonator SSM/SU/Mediu.

Description


Planificarea, coordonarea si monitorizarea urmatoarele procese : managementul sanatatii/securitatii muncii si a situatiilor de urgenta; managementul protectiei mediului pentru asigurarea realizarii obiectivelor de SSM si Protectia mediului;
Stabilirea si supunerea aprobarii Administratorului, orientarile in domeniul calitatii - mediului – sanatatii si securitatii in munca si coordonarea implementarii acestor politici in cadrul companiei;
Organizarea si coordonarea instruirii personalului in domeniile sanatatii si securitatii in munca si al situatiilor de urgenta;
Organizarea si coordonarea aplicarii prevederilor legislatiei in vigoare privind mediul – sanatatea/securitatea muncii – situatii de urgenta specifice proceselor derulate in cadrul societatii;
Asigurarea in mod direct a informatiilor/documentelor si inregistrarilor solicitate cu ocazia controalelor/auditurilor efectuate de catre organismele nationale abilitate in acest scop;
Indeplinirea si raspunderea asupra modului de rezolvare a sarcinilor ce ii revin ca membru in comisiile si activitatile in care este nominalizat prin decizie;
Participarea, la solicitarea Reprezentantului legal, in proiecte sau activitati intra si interdepartamentale, cu caracter temporar, in functie de rolul si competentele sale, pentru a contribui la realizarea obiectivelor societatii;
Acordarea de suport serviciului extern de prevenire si protectie in activitatile acestuia de identificare a pericolelor si de evaluare a riscurilor, pentru fiecare componentã a sistemului de muncã, respectiv executant, sarcinã de muncã, mijloace de muncã/echipamente de muncã si mediul de muncã pe locuri de muncã/posturi de lucru;
Indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie elaborat de serviciul extern de prevenire si protectie;
Difuzarea în întreprindere, dupã ce au fost aprobate de cãtre administrator, a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca elaborate de serviciul extern de prevenire si protectie pentru completarea si/sau aplicarea reglementãrilor de securitate si sãnãtate în muncã, tinând seama de particularitãþile activitãtiilor si ale societatii, precum si ale locurilor de muncã;
Propunerea atributiillor si rãspunderilor în domeniul securitãþii si sãnãtãtii în muncã, ce revin lucrãtorilor, corespunzãtor funcþiilor exercitate, care se consemneazã în fisa postului, cu aprobarea administratorului;
Verificarea cunoasterii si aplicarii de cãtre toti lucrãtorii a mãsurilor prevãzute în planul de prevenire si protecþie, precum si a responsabilitãiilor ce le revin în domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã, stabilite prin fisa postului;
Intocmirea necesarul de documentaþii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucrãtorilor în domeniul securitatii si sãnãtãtii în muncã;
Planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in cadrul organizatiei;
Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
Monitorizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;
Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice;
Elaborarea documentelor specifice activitatii de prevenire si stingerea a incendiilor (P.S.I.);
Avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor;
Controlarea modulului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
Investigarea contextului producerii incendiilor;
Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

Requirements


Experienta relevanta in domeniu (SSM/SU/PSI);
Studii superioare;
Nivel bun de cunoastere a limbii engleze (Manager belgian);
Cunostiinte Excel la nivel bun;
Certificari in domeniu SSM/PSI/SU, avantaj si Mediu;
Experienta anterioara intr-o fabrica (productie)

Program de lucru: L-V 08-16:30.

WhatsApp Logo