Job Details

Job Title:
Expert Contabil
Profile Number:
PR/019124
Company Description:
Pentru clientul nostru, producator de mobilier si alte produse din lemn, angajam Expert contabil in Miercurea Sibiului.
Job Location:
Miercurea Sibiului
Job Profession:
Accountancy
Job Description:


Asigura si gestioneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
Urmareste realizarea controlului financiar preventiv, raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale în vigoare;
Participa si asigura intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operațiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
Asigura controlul asupra operatiilor, implementarea procedurilor de contabilitate, verificare concilierea si inchiderea conturilor; Asigura impreuna cu departamentul din care face parte elaborarea balantei si a tuturor situatiilor si declaratiilor in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si la termenele stabilite de legislatia in vigoare si intern;
Participa la imbunatatirea sistemului infomatic de contabilitate;
Pregateste analize financiar contabile si rapoarte necesare companiei si grupului din care face parte;
Pregateste si participa la sustinerea auditului anual al companiei si la intocmirea dosarului preturilor de transfer;
Reprezinta compania in cazurile incredintate – in relatia cu autoritatile fiscale, etc.
Requirements:

Cunostinte temeinice in domeniul legislatiei fiscale;
Experienta de minim 5 ani in domeniu;
Cunostinte bune operare Excel;
Cunoscator standard IFRS – prezinta avantaj;
Cunostinte limba engleza - prezinta avantaj.
Type of job:
full-time
Citizen interested in it??
Not a citizen yet but interested in it?