Valoarea tichetelor de creșă crește la 570 de lei începând cu luna octombrie 2022

Valoarea tichetele de creșă a fost majorată începând cu luna octombrie a anului curent cu aprox. 50 de lei, potrivit Ordinului MMSS 1.306/2022 publicat miercuri, 28 septembrie în Monitorul Oficial. Valoarea acestora a crescut anul acesta de două ori, în luna aprilie când valoarea lor a crescut de la 490 la 520 de lei, și în luna octombrie când cuantumul acestora  a ajuns la 570 de lei.

Noua valoare a tichetelor de creșă va fi valabilă până în luna martie 2023, inclusiv.

tichete de creșă

Acordarea tichetelor de creșă

Tichetele de creșă sunt bilete de valoare care se acordă lunar angajaților care nu beneficiază de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului.

Legea nr. 165/2018, unde sunt reglementate, alături de tichetele de masă, de cele cadou sau de voucherele de vacanță precizează că „tichetele de creșă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaților care nu beneficiază de concediul şi de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Unde pot fi utilizate tichetele de creșă

Sumele acordate de angajatori pot fi folosite doar pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul și se acordă, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui căruia i-a fost încredințat copilul spre creștere şi educare, pe baza livretului de familie.

O condiție absolut necesară pentru acordarea tichetelor de creșă prevăzută în numele de aplicare menționează că: între emitenții acestor tichete de masă (nu angajatori) și creșe/entități asimilate creșelor trebuie să existe contracte de prestări servicii încheiate. Situația este similară cu acceptarea celorlalte bilete de valoare: tichete de masă, vouchere de vacanță ori tichete cadou. Ca să putem plăti cu ele ar trebui ca vânzătorul/prestatorul de servicii să accepte astfel de tichete, ceea ce înseamnă că are un contract încheiat cu emitenții de bilete de valoare. Așadar, e obligatoriu ca respectiva creșă să accepte astfel de tichete, altfel ele sunt inutile angajatului-părinte.

Normele de aplicare indică faptul că ele ar putea fi acceptate chiar și de persoanele care lucrează ca bone – cu forme legale. Condiția este ca bona trebuie să aibă încheiat contract cu emitentul de bilete.

Tichetele de creșă se emit doar pe card

În acord cu prevederile OUG  230/ 2021, din luna februarie 2022, tichetele de creșă se emit doar pe card. Tichetele emise pe hârtie, înainte de 1 februarie, rămân valabile până la data expirării.

Tichetele de creșă sunt impozitate însă nu se cuprind în baza de calcul a contribuțiilor obligatorii

Tichetele de creșă sunt considerate avantaje salariale. Ele sunt impozitate cu 10%, dar nu se cuprind în baza de calcul a contribuțiilor obligatorii. De asemenea, acestea nu vor fi cuprinse în plafonul de 33% stabilit pentru o parte dintre beneficiile acordate în mod normal de angajatori prin Ordonanța de Urgență nr. 16/ 2022.

tichete de creșă1

Ce documente sunt necesare pentru obținerea acestor tichete de creșă

Potrivit normelor de aplicare ale Legii biletelor de valoare, ”tichetele de creșă sunt distribuite salariaților, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum şi pentru cei cărora li s-a instituit tutela, pe baza următoarelor documente:

  1. cerere pentru acordarea tichetului de creșă;
  2. actul doveditor eliberat de creșa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul;
  3. documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al copilului, în cazul părinților naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul copilului adoptat;
  4. documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare;
  5. declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creşă, de concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
  6. alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern.”

Normele de aplicare ale Legii nr. 165/2018 prevăd faptul că „Angajatorii care acordă bilete de valoare salariaților evidențiază în bugetele proprii aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită «Tichete de masă», «Tichete cadou», «Tichete de creşă», «Tichete culturale» sau «Vouchere de vacanţă», după caz, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, potrivit celor convenite cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaților, după caz.” Totodată, la determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a acestora, se ia în calcul şi numărul de luni aferente perioadei pentru care se acordă.

Photo Credit www.freepik.com

regulamentul intern2stimulent de inserție
WhatsApp Logo