Regulamentul intern trebuie să includă și informații despre preaviz, concediere sau demisie, precum și politica generală de formare profesională, dacă este cazul

Legea 283/2022 care schimbă Codul muncii din 22 octombrie a.c. obligă angajatorii să introducă în regulamentul intern informații legate de perioada de preaviz, concediere sau demisie, precum și politica generală de formare profesională. Mai mult, firmele trebuie să aducă la cunoștința salariaților regulamentul intern încă din prima zi de lucru, iar această luare la cunoștință trebuie să fie validă.

regulamentul intern3

Care erau informațiile obligatorii în acord cu Codul Muncii

Informațiile prevăzute anterior de Codul muncii ca fiind necesar să fie trecute în regulamentul intern trebuie menținute. Dintre acestea amintim:

  • reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;
  • reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
  • drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;
  • procedura de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;
  • reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
  • abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;
  • reguli referitoare la procedura disciplinară;
  • modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;
  • criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților.

regulamentul intern

Cui i se aplică noile obligații 

Noile obligații de trecere în Regulamentul Intern a informațiilor despre preaviz și politica de formare (dacă există) trebuie respectate de toți angajatorii, inclusiv de societățile cu până la nouă salariați, care au fost scutiți până de curând de la redactarea unui astfel de document. În cazul acestora noile detalii pot fi adăugate în documentul pe care l-au avut înainte de eliminarea sa, prin OUG 37/2021, sau pot fi incluse în documentul pe care trebuie să finalizeze până pe 5 decembrie.

Noul angajat trebuie să consulte regulamentul intern în prima zi de lucru

O modificare la fel de importantă vizează introducerea unui termen fix în care salariatul nou-angajat trebuie să primească regulamentul intern și să semneze luarea lui la cunoștință: Angajatorul are obligația de a aduce la cunoștința fiecărui salariat prevederile regulamentului intern, în prima zi de lucru, și de a face dovada îndeplinirii acestei obligații.Anterior acestei modificări, legislația muncii nu menționa niciun termen în care regulamentul intern să fie prezentat salariaților.

Iar ”aducerea la cunoștința salariaților a prevederilor regulamentului intern se poate realiza pe suport hârtie sau în format electronic, cu condiția ca, în acest din urmă caz, documentul să fie accesibil salariatului și să poată fi stocat și printat de către acesta.”

În situația în care Regulamentul Intern nu este adus la cunoștința salariaților acesta nu își va putea produce efectele față de salariați.

Photo credit www.freepik.com

Indemnizație șomajtichete de creșă1
WhatsApp Logo