Stimulentul de inserție în ce condiţii se acordă părinţilor şi ce valoare are

Părinții care revin mai repede la muncă din concediul de creștere a copilului primesc o sumă de bani, numită stimulent de inserție. În acord cu prevederile legii, acesta nu se poate fi cumulată cu indemnizația pentru creșterea copilului, iar pentru a-l primi, părintele care își reia activitatea trebuie să înainteze o cerere în acest sens.

În acord cu HG 52/2011, act normativ ce a fost modificat prin HG 536/2021:

 • părinţii care se întorc la muncă înainte de împlinirea vârstei de şase luni, respectiv un an, în cazul copilului cu dizabilităţi, vor primi o sumă lunară de 1.500 lei până la împlinirea vârstei de doi ani, respectiv trei ani, a copilului. Apoi, stimulentul are o valoare de 650 lei până la împlinirea vârstei de trei ani, respectiv patru ani, a copilului;
 • părinţii care vor reveni la muncă după vârsta de şase luni a copilului, respectiv un an, vor primi un stimulent în valoare de 650 lei pe lună până când copilul va avea trei ani, respectiv patru ani în cazul celui cu dizabilităţi.

De asemenea, primesc stimulent de inserţie şi părinţii care se întorc la muncă după finalizarea concediului de creştere a copilului, însemnând după vârsta de doi ani, respectiv trei ani, a micuţului.

stimulent de inserție
De asemenea, atunci când părintele îndreptăţit să primească stimulentul de inserţie nu mai obține venituri impozabile, dreptul la stimulent se va suspenda, iar reluarea plăţii aferente stimulentului de inserţie se va face, la cerere, începând cu ziua următoare în care se realizează venituri supuse impozitului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la acea dată.

Oricare dintre părinți poate beneficia de acest stimulent, însă acesta nu se acordă automat, ci doar în baza solicitării transmise de acesta.

Pe lângă cererea de acordare a stimulentului de inserție, solicitantul trebuie să depună la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială Județeană, respectiv a municipiului București, conform normelor metodologice, și următoarele documente:

 • actele de identitate ale ambilor părinţi ai copilului;
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul;
 • certificatul de căsătorie sau livretul de familie;
 • dovada eliberată de către angajator/angajatori din care să reiasă data cu care începe activitatea (decizie/dispoziție de reluare a activității) sau contractul de muncă (pentru persoanele care încep activitatea la alt loc de muncă decât la cel unde au avut suspendat contractul de muncă);
 • adeverință tip completată de angajator/angajatori; 
 • adeverință ANAF pentru anul nașterii copilului și pentru anul anterior nașterii copilului (pentru persoanele care au obținut venituri din activități independente);
 • extras de cont pentru persoanele care solicită plata prin transfer bancar (titularul extrasului de cont trebuie să fie același cu titularul dosarului);
 • declarația beneficiarului;
 • declarația celuilalt părinte;

Este important să precizăm că, pentru a obține stimulentul de inserție, părintele trebuie să fi realizat venituri pentru o perioadă de 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului sau datei aprobării adopției. HG 52/2011 prevede în acest sens o serie de perioade asimilate.

tichete de creșă1
WhatsApp Logo