De la 1 ianuarie 2023 angajatorii trebuie să se încadreze într-un plafon lunar pentru veniturile extrasalariale acordate angajaților

plafon lunar pentru veniturile extrasalariale

Potrivit ordonanței nr. 16/ 2022, pentru anumite beneficii extrasalariale primite de angajați, de la 1 ianuarie 2023 companiile trebuie să se raporteze la un plafón lunar atunci când aplică tratamentul aferent veniturilor neimpozabile. Astfel, nu vor fi considerate nu vor fi considerate impozabile anumite venituri ce vizează clauzele de mobilitate, vacanțele angajaților, abonamentele medicale, hrana sau cheltuielile generate de telemuncă dacă toate acestea se încadrează în 33% din salariul de bază.

Data intrării în vigoare

Data prevăzută pentru intrarea în vigoare a acestor modificări este 1 ianuarie 2023, astfel că prevederile se vor aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

Care sunt categoriile de venituri care trebuie să se încadreze în plafonul de 33%

plafon lunar pentru veniturile extrasalariale2

  • prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitatepotrivit legii, altele decât cele de la art. 76 (2) lit.k), în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detașare, prin HG, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice; 
  • contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/ persoană/ zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislația în vigoare. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/ medical/ delegare. Prin hrană se întelege hrana preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaților care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislația în vigoare;
  • cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată/ lună/ persoană, acordate în condițiile prevăzute la art. 76 alin. (4^1) lit. c) din Codul Fiscal;
  • contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate; plafon lunar pentru veniturile extrasalariale3
  • contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
  • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;
  • sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.plafon lunar pentru veniturile extrasalariale1

Plafonul de 33% vizează totalul beneficiilor acordate lunar

Pentru a respecta plafonul de 33% se va avea în vedere în primul rând plafonul individual al beneficiului și apoi, în limita acelui plafon, cumulat cu celelalte beneficii se va calcula valoarea acestora astfel încât să nu depășească procentul indicat din salariul de bază.

Este important să precizăm faptul că angajatorii vor avea liberatea să aleagă ordinea în care veniturile precizate aterior se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază, dar și că aceste sume nu se includ în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, a contribuției la sănătate și a celei asiguratorii pentru muncă.

Sursa foto freepik.com

Procedura pentru aplicarea suprataxării
WhatsApp Logo