Stagiatură versus internship. Care sunt principalele diferenţe?

Stagiatura și internshipul sunt deseori confundate şi considerate sinonime, însă conform legislaţiei celor două statute le se aplică reglementări diferite. 

Din perspectiva subvențiilor pe care le pot solicita de la stat pentru contractele încheiate cu interni ori stagiari, înţelegerea diferenţelor  dintre stagiatură și internship este cu atât mai importantă.

Legea nr. 176/2018 privind internshipul se aplică din 18 august 2018 și reglementează toate aspectele legate de derularea unui internship în cadrul unei companii sau a unei autorităţi publice, iar stagiatura este reglementată prin Legea nr. 335/2013.

Conform legii, programul de internship îşi propune să dezvolte abilitățile profesionale ale internilor într-un anumit domeniu, să îi ajute pe aceştia să se familiarizeze cu cerințele organizației-gazdă, să cunoască specificului activității acesteia, să dobândească experiență profesională sau competențe, precum și să faciliteze tranziţia de la școală, la piața muncii.

Stagiatura la rândul ei îşi propune, de asemenea, o parte din aceste scopuri (tranziția de la teorie, la practică, dobândirea de competențe etc.), dar și să faciliteze dobândirea de vechime în muncă şi/ sau în specialitate. 

stagiatura1

Durata

Durata unei stagiaturi este standard, de șase luni, pe când internshipul va putea să se deruleze pentru perioade cuprinse între  o lună şi șase luni.

Contractul

Deosebirea dintre cele două este baza legală a desfăşurării stagiului, contractul.

În cazul stagiaturii vorbim despre un contract de muncă, în acord cu prevederile legii care stipulează că „Stagiarul, pe perioada stagiului, se obligă să presteze muncă pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă și a contractului de stagiu„.

În ceea ce priveşte internship-ul, internul va primi obligatoriu o indemnizație de cel puțin jumătate din valoarea salariului minim brut. Aceasta este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii şi este, aşadar, impozabilă ca atare.

Cine va putea aplica pentru o poziţie de intern şi cine pentru o poziţie de stagiar?

Legea nr. 176/2018 prevede condiţiile esenţiale pentru aplicanţii pe proiecte de internship. Astfel, internul poate fi un tânăr în vârstă de cel puțin 16 ani, în mod excepţional de 15 ani atunci când are acordul părinților, care nu a mai avut raporturi de muncă/ de serviciu cu organizaţia la care aplică pentru internship. Practic, internul poate fi chiar o persoană care anterior a fost încadrată în muncă, însă îşi doreşte să se orienteze către un alt domeniu de activitate, poate avea orice vârstă şi orice specializare.

Stagiarul, în acord cu prevederile Legii nr. 335/2013 este „debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepția celor care dovedesc că au desfășurat, potrivit legii, activitate profesională în același domeniu, anterior absolvirii”. Debutantul în profesie e un absolvent care nu a mai avut raporturi de muncă cu entitatea la care face stagiatură și cu care încheie primul contract de muncă. Legea precizează clar că stagiarul este absolventul de facultate, în timp ce pentru intern nu se face nicio menţiune în acest sens.

stagiatura 3

Ce subvenţii primesc companiile care angajează stagiari sau încheie contracte de internship

„Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună„, scrie în lege.

Legea internshipului prevede şi ea un sprijin financiar pentru angajatori, societăţile vor putea solicita 4.586 de lei din banii statului pentru fiecare persoană angajată în urma unui stagiu, însă doar cu condiția păstrării noilor salariați timp de cel puțin doi ani.

Pentru fiecare astfel de tip de subvenție există cerințe distincte care trebuie să fie întrunite de solicitanţi, iar modul în care banii vor ajunge la angajator este şi el diferit: în cazul stagiarilor, suma se acordă lunar, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, în timp ce subvenția de internship va fi acordată abia după ce se îndeplinește condiția păstrării internului ca angajat, după internship, respectiv cei doi ani.

Photo credit freepik.com

Decontare concedii medicale îngrijire copil bolnavdecontare cheltuieli ochelari de vedere
WhatsApp Logo