Decontare concedii medicale – care sunt tipurile de concedii medicale decontate integral de la stat anul acesta

Cu excepția cazurilor de incapacitatea temporară de muncă pentru care angajatorul suportă primele cinci zile de concediu medical (CM), în acord cu prevederile OUG 158/2005, restul zilelor urmând să fie decontate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), există o serie de concedii medicale care se recuperează integral de la stat.

Acestea sunt concediile medicale pentru carantină, izolare, cel pentru îngrijirea copilului bolnav, cele pentru risc maternal, concediul de maternitate (sarcină și lăuzie), dar și concediul pentu îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice. Pentru acestea CM-uri se suportă integral din bugetul FNUASS – mai exact, se plătesc de către angajator, urmând ca acesta să ceară apoi decontarea la CNAS.

Concediile medicale pentru carantină și izolare

Concediile medicale pentru carantină și izolare, introduse prin Legea 55/2020 și ale căror reguli de acordare se regăsesc în OUG 158/2005,  se acordă fără a fi necesară îndeplinirea stagiului minim de asigurare de șase luni, iar cuantumul indemnizației este de 100% din baza de calcul ce reprezintă veniturile brute lunare din ultimele șase luni din ultimele 12 luni.

Decontare concedii medicale carantina s

Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav

Concediul medical care se poate acorda pentru îngrijirea copilului bolnav până la șapte ani sau până la vârsta de 18 ani în cazul copilului cu afecțiuni recurente sau a copilului cu handicap se decontează, de asemenea, integral de la stat. Acest concediu poate fi de cel mult 14 zile calendaristice dacă este semnat de medicul de familie și de 30/ 31 zile calendaristice dacă este semnat de un medic de specialitate din ambulatoriu sau spital. Prevederile se regăsesc în normele de aplicare ale OUG 158/2005, respectiv în Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, iar cuantumul indemnizației acordate pentru perioada în care este eliberat CM pentru îngrijirea copilulu bolnav este de 85% din veniturile brute ale ultimelor șase luni, fiind obligatorie îndeplinirea stagiului de asigurare de minim șase luni lucrate în timul ultimelor 12 luni. Acest tip de concediu nu poate depăși 45 de zile calendaristice într-un an, cu excepția anumitor condiții.

Decontare concedii medicale îngrijire copil bolnav

Concediul de maternitate

Concediul de maternitate, care cuprinde o perioadă de 63 de zile înainte de naștere și 63 de zile după naștere, se recuperează, de asemenea, integral din FNUASS. Indemnizația aferentă acestui tip de concediu medical este de 85% din baza de calcul și este plătită de angajator doar dacă este există un stagiu de cotizare de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Decontare concedii medicale

Concediul pentu îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice

Cel mai recent concediu medical introdus în lista celor decontate integral din FNUASS este concediul penntu îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice. Acest tip de CM se acordă celui care îl însoţeşte pe pacientul cu afecțiuni oncologice la intervenţii chirurgicale şi tratamente prescrise de medicul specialist, iar durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei este de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient. Indemnizația acordată în acest caz este de 85% din baza de calcul stabilită cu respectarea condițiilor amintite anterior.

 

concediul pentu îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice

Sursa foto www.freepik.com

acordare tichete de creșăstagiatura
WhatsApp Logo