Ce modificări au fost aduse Codului Muncii prin Legea 283/ 2022?

Legea 283/2022 care a modificat din 22 octombrie a.c. Codul Muncii a adus numeroase schimbări în prevederile conctractului de muncă și a introdus noi amenzi pentru angajatori. Sintetizăm principalele modificări impuse de aceasta.

 1. Modificări aduse Contractului de Muncă

Contractul de Muncă, în forma modificată, va include începând cu data intrării în vigoare a legii următoarele elemente:

 • dacă munca este fără loc fix și se desfășoară în mai multe locuri, va trebui precizat dacă deplasarea persoanei între acestea este asigurată sau decontată de angajator;
 • metoda de plată a salariului;
 • în afară de durata normală a muncii, persoana va trebui informată despre condițiile de efectuare și de compensare/ plată a orelor suplimentare și, dacă e cazul, cum e organizată munca în schimburi;
 • în cazul perioadei de probă, va fi necesar să se precizeze și condițiile perioadei de probă, nu doar durata acesteia;
 • precizarea beneficiiloe acordate;
 • dacă activitatea urmează să se desfășoare în străinătate, va trebui indicată și țara (sau țările), pe lângă durata perioadei de muncă.

Vor fi eliminate în schimb din CIM mențiunile privind folosirea semnăturii electronice în relațiile de muncă și indicarea contractului colectiv de muncă aplicabil.

Noul model de contract este încă în faza de proiect în dezbatere la Ministerul Muncii.

Este totodată important să precizăm faptul că:

 • Pentru salariații care au raporturi de muncă stabilite anterior datei de intrare în vigoare a legii, informațiile suplimentare privind condițiile aplicable raportului de muncă se comunică de către angajator, la cerere, în máximum 30 de zilei de a data primirii solicitării scrise a salariatului.
 • Angajatorul nu are obligația de a încheia acte adiționale pentru comunicarea informațiilor suplimentare
 • Contractele de muncă încheiate din 22 octombrie trebuie să cuprindă noile elemente contractuale indiferent că avem un model-cadru nou sau nu;
 • CIM-urile trebuie să includă și „condițiile de efectuare și de compensare sau deplată a orelor suplimentare

modificări codul muncii 1

 1. Informarea prealabilă încheierii contractului / modificării acestuia

Dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator vor trebui să facă obiectul informării prealabile pe care angajatorul trebuie să o facă celui pe care-l angajează. În lipsa informării, angajații vor putea sesiza nu doar inspectoratul de muncă, ci și instanța de judecată, căreia îi vor putea cere despăgubiri de la angajator pentru prejudiciul produs de lipsa informării.

Până de curând, Codul muncii i-a obligat pe angajatori nu doar să îi informeze pe angajați că există un CCM aplicabil și să li-l indice, dar trebuia să și cuprindă chestiunea aceasta și în contractul de muncă. Aducerea la cunoștința noului angajat că există un CCM la nivel de unitate, obligatorie acum doar prin informarea prealabilă, dar nu și prin contractul de muncă. 

Prin Legea 283/2022 consecințele privind lipsa acestor informări sunt mai dure acum, ceea ce înseamnă că angajatorii ar trebui să fie mai atenți în privința ei. 

 1. Concediul de îngrijitor

Angajații vor avea dreptul la câteva zile libere pe an pentru îngrijirea unei persoane grav bolnave. Noul concediu are o durată de cel mult cinci zile lucrătoare pe an și va trebui acordat de către angajatori, la cerere, salariaților care îngrijesc ori sprijină o rudă sau o persoană ce stă în aceeași locuință cu aceștia, cu probleme grave de sănătate. Acest nou concediu este diferit de concediul pentru îngrijirea bolnavilor de cancer. Pentru moment regulile după care va fi acordat concediul de îngrijitor au fost puse în dezbatere de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

 1. Regulamentul intern – completări

Angajatorii au obligația de a introduce în regulamentul intern informații despre preaviz și política de formare profesională.

Atenție! Firmele trebuie să aducă la cunoștința salariaților regulamentul intern încă din prima zi de lucru, iar această luare la cunoștință trebuie să fie validă.  Conform legii„Angajatorul are obligația de a aduce la cunoștința fiecărui salariat prevederile regulamentului intern, în prima zi de lucru, și de a face dovada îndeplinirii acestei obligații.

 1. Zilele libere pentru urgențe familiale

Angajații au dreptul de a beneficia de 10 zile libere într-un an calendaristic pentru urgente familiale. Zilele de absență pentru urgențele familiale nu sunt nici zile de odihnă și nici de zile de concediu fără plată. Deși salariatul va absenta, potrivit noilor prevederi ale Codului, perioada petrecută astfel va fi considerată perioadă prestată, deoarece se va recupera. „Angajatorul și salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absență”. Recuperarea acestor zile, dacă se va face în afara timpului normal de lucru, nu va fi considerată muncă suplimentară și deci nu va fi recompensată pe regimul orelor suplimentare de muncă. Este important să precizăm că aceste zile libere se acordă separat de zilele libere pentru evenimente deosebite.

 1. Dreptul de a cere trecerea pe un post mai favorabil

Salariatul cu o vechime de minimum 6 luni la același angajator are dreptul de a cere acestuia mutarea pe un alt loc de muncă, dacă există un astfel de post vacant, cu condiții de muncă mai sigure și mai previzibile. Obligația angajatorilor va fi de a răspunde cererii, motivându-și decizia. 

 1. Perioada de probă

 • angajatorii trebuie să precizeze în contractele de muncă și condițiile perioadei de probă, nu doar durata acesteia, astfel încât noul angajat să știe de la bun început și să înțeleagă mai bine că există riscul terminării bruște a contractului în acea perioadă;
 • Este interzisă stabilirea unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între aceleași părți se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeași funcție și cu aceleași atribuții” Prevederea nu se aplică și în cazul contractelor acum în derulare.
 1. Noi interdicții privind concedierea

Angajatorii un au dreptul de a concedia angajații care au solicitat mutarea pe un post mai bun, care se află în timpul concediului de îngrijitor, în zilele de absență pentru urgențele familiale ori pe perioada concediului paternal.

 1. Limitarea dreptului angajatului de lucra la mai mulți angajatori cu suprapunerea programului de lucru

În acord cu prevederile, programul de muncă al angajaților cu mai multe contracte de muncă nu se va mai suprapune. Limitarea vizează însă un drept al angajatului, singura obligație a angajatorului este de a nu-i aplica un tratament nefavorabil unui salariat despre care află că lucrează și în baza unui alt contract de muncă. 

 1. Programul de lucru

Salariații pot cere un program individualizat, hibrid, telemuncă sau chiar cu normă mai redusă pentru o perioadă limitată de timp sau pentru perioadă nedeterminată. Angajatorul trebuie să răspundă în scris acestei solicitări, în termen de 5 zile, și să documenteze aceste răspunsuri.

Legat de timpul și programul de muncă, Legea 283/ 2022 aduce noi precizări cu privire la reconfirmarea dreptului angajatorului de a stabili organizarea și funcționarea unității.

 1. Noi amenzi și interdicții de concediere

Cuantumul sancțiunilor a fost și el modificat prin Legea 283, iar noile amenzi au valori cuprinse între 4.000 și 8.000 de lei. 

Apoi, le va fi interzis angajatorilor să concedieze salariații care și-au exercitat dreptul de a solicita mutarea pe un post mai bun, chiar dacă angajatorul refuză cererea (având acest drept), motivat și, pe perioada concediului de îngrijitor sau în zilele de absență pentru urgențele familiale, angajatorul nu va avea voie să concedieze salariatul. Absența pentru urgențele familiale va trebui anunțată de către salariat. În plus, nici pe perioada concediului paternal, care a suferit și el o serie de modificări, salariații nu vor putea fi concediați de angajatori.

modificări Codul Muncii2

Photo credit www.freepik.com

fondul de handicapconcedii
WhatsApp Logo