Încetare Suspendare CIM – înregistrare în Revisal

Revisal, cunoscut și sub denumirea de Registrul General de Evidență a Salariaților, a fost instituit cu scopul înlocuirii carnetelor de muncă reglementate de Decretul nr. 92/1976, care a fost abrogat la 1 ianuarie 2011. Aplicația, reglementată în baza HG nr. 905/2017, este menită să asigure evidența elementelor esențiale ale contractelor individuale de muncă semnate între angajatori și salariați și permite înregistrarea informațiilor într-o bază de date proprie angajatorilor, iar ulterior, transmiterea acestora la nivel național către baza de date gestionată de Inspecția Muncii.

Ea este disponibilă gratuit pe site-ul Inspecției Muncii, www.inspectiamuncii.ro, și poate fi folosită simultan de către mai mulți angajatori pentru a gestiona mai multe registre electronice în mod independent.

Registrul general de evidență a salariaților poate fi completat și cu ajutorul altor aplicații informatice proprii de gestionare a personalului, cu condiția ca aceasta să includă și să furnizeze aceleași elemente esențiale ca și aplicația pusă la dispoziție de Inspecția Muncii. Detalii tehnice despre fișiere pot fi obținute de pe site-ul Inspecției Muncii, www.inspectiamuncii.ro, sau de la inspectoratele teritoriale de muncă.

În ceea ce privește constituirea, stocarea și utilizarea bazelor de date, registrul general de evidență a salariaților se conformează cerințelor legale pentru protecția datelor cu caracter personal.

Procedura pentru Încetare Suspendare CIM și Înregistrarea Contractelor de Muncă în Revisal 

Incetare suspendare cim

Conform prevederilor articolului 3 alineatul (2) litera o) și articolului 4 alineatul (1) litera e) din Hotărârea de Guvern nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, informațiile privind perioada, motivele suspendării și data reluării activității în cadrul contractelor individuale de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare pe baza certificatelor medicale, trebuie să fie înregistrate în Revisal și transmise către inspectoratul teritorial de muncă cu cel mai târziu o zi înainte de data suspendării sau a reluării activității. Excepție fac absențele nemotivate, pentru care transmiterea în registrul de evidență se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării.

Prin urmare, încetarea suspendării contractelor individuale de muncă trebuie să fie înregistrată în Revisal cel mai târziu în ziua anterioară datei de reluare a activității.

În ceea ce privește data încetării suspendării în cazul absențelor nemotivate, deoarece legislația nu reglementează în mod expres termenul în care aceasta trebuie înregistrată, se consideră că aceasta trebuie înregistrată în Revisal la data efectivă a reluării activității.

Photo credit shutterstock.com

Decontarea serviciilor turistice în 2023suspendarea contractului de munca drepturi
WhatsApp Logo