Decontarea serviciilor turistice în 2023: Ce trebuie să știți despre suma ce poate fi scutită de taxe salariale

În 2023, limita pentru decontarea netaxabilă a serviciilor turistice a crescut, conform legilor bugetului de stat pentru 2023. Prin urmare, angajatorii au putut acorda angajaților o sumă mai mare pentru servicii turistice sau de tratament, fără a fi obligați să plătească impozit pe venit și contribuții sociale.

Ce servicii turistice pot fi decontate? 

Această facilitate vizează decontarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, atât pentru angajații proprii, cât și pentru membrii familiilor acestora. În cazul în care angajatorii decontează aceste cheltuieli până la limita anuală stabilită pe salariat, echivalentul unui câștig salarial mediu brut, nu se aplică impozit pe venit sau contribuții sociale, așa cum prevede Codul fiscal.

Decontarea serviciilor turistice în 2023

Pentru anul 2023, câștigul salarial mediu brut este de 6.789 de lei, conform Legii 369/2022, ceea ce reprezintă o creștere de 694 de lei față de anul precedent, când era de 6.095 de lei. Prin urmare, angajatorii pot deconta sume mai mari fără a fi supuși taxelor salariale pentru aceste plăți.

Plafoanele pentru decontarea serviciilor turistice

Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere că acest beneficiu, valabil începând cu veniturile din ianuarie 2023, intră în categoria beneficiilor cu tratament fiscal preferențial, cu condiția ca totalul beneficiilor acordate să nu depășească un plafon lunar de 33% din salariul de bază, conform OG 16/2022. Deoarece vor fi luate în considerare atât un plafon anual, cât și un plafon lunar în această situație, este posibil să fie necesare ajustări pentru ca acesștia să beneficieze de scutirea de taxe salariale pentru întreaga sumă decontată unui salariat.

Decontarea serviciilor turistice plafonata

Societățile pot decide lunar ce beneficii sunt incluse și în ce ordine în plafonul de 33% și se pot face ajustări personalizate în funcție de caz, dar este important să existe o politică internă clară pentru gestionarea acestor beneficii.

Decontarea limitată a serviciilor turistice și/sau de tratament reprezintă un beneficiu ce trebuie stabilit de angajator conform prevederilor contractului de muncă sau ale regulamentului intern.

Photo credit shutterstock.com

Concediul medical în cazul angajaților cu mai mult de un loc de muncă - Obligațiile de respectatIncetare suspendare cim
WhatsApp Logo