Concediul maternal: durata, cum se obține, care sunt condițiile de acordare, valoarea indemnizației, drepturile beneficiarei

Concediul maternal este un beneficiu care se acorda mamelor, suplimentar celui pentru cresterea copilului. Durata acestuia este de 126 de zile calendaristice, împărțite în concediu prenatal – 63 de zile și concediu postnatal – 63 de zile. Concediul postnatal nu trebuie confundat cu concediul de creștere a copilului, care poate ajunge până la o perioada de pana la 2 ani (3 ani în cazul copilului cu handicap).

În perioada concediului de maternitate, mamele primesc de o indemnizație de maternitate, stabilită în funcție de stagiul de cotizare și de veniturile pe care viitoarea mama le-a înregistrat. Este important să precizăm că inclusiv femeile care nu sunt angajate, dar au obtinut venituri ca persoane fizice autorizate se pot asigura pentru a putea beneficia de acest concediu și de indemnizație.

Legislația care reglementează concediul maternal

Similar concediului paternal, concediul maternal este reglementat din punct de vedere legal, atât prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005, cât și prin OUG nr. 96/2003.

Acesta are o durata de 126 de zile calendaristice, impartite astfel: 

 • 63 de zile pentru sarcină (concediu prenatal);
 • 63 de zile pentru lăuzie (concediu postnatal).

Mama poate opta pentru redistribuirea zilelor între cele două perioade, cu condiția ca perioada concediului de lăuzie să un fie mai mică de 42 de zile.

În situația sarcinilor cu complicații, care presupun o perioadă mai lungă de odihnă față de cea rezervată pentru concediul prenatal, această perioadă poate fi extinsă în baza unui certificat medical eliberat de medicul de familia sau de medicul specialist. Certificatul pentru concediul prenatal și postnatal se eliberează de către medicul de familie sau medicul specialist pentru cel mult 31 de zile calendaristice.

În cazul mamelor care preferă să lucreze până nasc, acestea se bucură de salariu, și după ce nasc își iau toate cele 126 de zile plătite cu 85% din salariul brut, din care se reține CAS – 25%.

Cine acordă concediul prenatal și cine face plata

Concediul prenatal este acordat de către angajator. Angajatorul face calculul și plata indemnizatiei de maternitate, de obicei odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă pentru toți angajații. Angajata are obligația de a prezenta în timp util certificatul medical emis potrivit legii, cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul – anexa nr. 1 din Ordinul M.S. și CNAS nr. 233/125/2006 coroborat cu art. 36 alin (2) din O.U.G. nr. 158/2005.

Condițiile pe care viitoarele mame trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de concediu maternal și indemnizația aferentă

Pentru a beneficia de acest tip de concediu și de indemnizația aferentă, viitoarea mamă trebuie:

 • să aibă domiciliul (sau reședința) pe teritoriul României;
 • să aibă un certificat medical eliberat de medic (conform legii acest certificat poate fi eliberat de orice medic ce a încheiat un contract cu casele de asigurări de sănătate sau care are autorizație de liberă practică și a încheiat o convenție cu casele de asigurări de sănătate);
 • să fi cotizat cel puțin o jumatate de an pentru contribuția de concedii și indemnizații (această contribuție este datorata de angajatori pentru fiecare contract de muncă, în fiecare lună, iar femeile care nu sunt salariate, dar obțin venituri ca persoane fizice autorizate își pot achita această contribuție voluntar, prin intermediul unui contract de asigurare.)
 • Chiar dacă nu mai îndeplinesc condițiile, femeile care nasc în termen de nouă luni de la pierderea calității de asigurat pot beneficia de acest concediu de maternitate. Pentru a putea primi indemnizația și concediul, viitoarea mamă trebuie să dovedească (prin intermediul unor documente eliberate de angajatori) că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive care îi pot fi imputate. 

Cine beneficiază de indemnizatie pentru maternitate

Pot beneficia de indemnizație de maternitate salariatele care au cotizat cel puțin o lună (sau perioade de lună care, adunate, reprezintă cel putin 22 de zile) în ultímele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical.

Legea prevede, de asemenea, că pot primi indemnizație pentru maternitate asiguratele care îndeplinesc conditiile descrise anterior sau alte persoane, după cum urmeaza: 

 • reprezentantul legal sau mandatarul desemnat prin procură speciala de către acesta (art. 39 din OUG nr. 158/2005);
 • în cazul în care până la data plății indemnizației beneficiara a decedat, indemnizatia de maternitate pentru luna în curs se plătește soțului supravietuitor, copiilor, părintilor sau, în lipsa acestora, persoanei care poate dovedi ca a îngrijit-o până la data decesului.

Cum este calculată valoarea indemnizației

Potrivit legii, indemnizația de maternitate depinde de stagiul de cotizare, mai precis în perioada concediului maternal mamele au dreptul la o indemnizație a cărei valoare reprezintă 85% din media veniturilor din ultimele 6 luni din cele 12 din care se constituie stagiul de cotizare. OUG nr. 158/2005 prevede că „baza de calcul a indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, pe baza cărora se calculează contribuția pentru concedii și indemnizații”.

În cazul în care mama și-a pierdut calitatea de asigurat, baza de calcul se raportează la ultímele șase luni anterioare datei la care s-a pierdut calitatea de asigurat.

Sunt considerate stagii de cotizare și perioadele în care asigurata: 

 • a beneficiat de concediile medicale ce sunt prevăzute în OUG nr. 158/2005, iar venitul care se ia în considerare este indemnizația de asigurare socială pe care salariata respectivă a primit-o;
 • a beneficiat de pensie de invaliditate. În acest caz se ia în considerare salariul de bază minim brut;
 • a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar (și le-a absolvit), iar venitul care se ia în considerare în acest caz e salariul minim de bază brut pe țară;
 • a beneficiat de concediu și de indemnizație pentru creșterea copilului, iar în acest caz venitul care se ia în considerare este indemnizația care a fost primită în fiecare lună;

Exemplu de calcul concediu prenatal

Pentru a înțelege mai bine cum se calculează indemnizația de maternitate iată un exemplu concret.

 • Salariu brut ultimele 6 luni: 6000 lei * 6 = 36.000 lei
 • Zile lucrate în ultimele 6 luni: 129 zile
 • Număr de zile concediu de maternitate: 15 zile
 • 85% * (36.000 / 129) * 15 = (0.85 * 279,0697 )* 15 = 237.2092 * 15 = 3558 lei

Pe perioada acestui tip de concediu se reține și se plătește doar CAS 25%, restul contribuțiilor CASS, Impozit și CAM nu se rețin și nu se plătesc.

Drepturile angajatelor aflate în concediu de maternitate

În perioada concediului de maternitate salariatele nu pot fi concediate. Aceasta interdicție se aplică și cazurilor în care angajatorul a aflat despre sarcina înainte de a lua decizia de concediere. Singurele exceptii sunt cazurile în care societatea intră în faliment sau e dizolvată. 

De asemenea, salariatele care au născut sau care sunt însărcinate nu vor fi expuse unor situații sau contexte care le pot afecta sarcina și starea de sănătate. Dacă angajatorului i-a fost comunicată în scris starea de graviditate și acesta nu poate asigura condiții care să îi ofere protecție, atunci angajata respectivă are dreptul la concediu de risc maternal, care se acordă în funcție de recomandările medicului și de răspunsul angajatorului la solicitarea de a modifica aceste condiții de muncă ce implică anumite riscuri. 

În lege se mai precizează faptul că au dreptul la concediu de risc maternal salariatele gravide care încă nu au solicitat concediu de maternitate și salariatele lăuze sau care alăptează, cu condiția ca acestea să fi revenit la muncă după încheierea concediului postnatal. 

Foto credit www.freepik.com

documente angajareactul aditional la contractul de munca
WhatsApp Logo