Acordarea tichetelor de creșă de către companii

Dintre beneficiile pe care angajatorii le pot acorda angajaților proprii, tichetele de creșă pot fi acordate salariaților-părinți, care nu sunt în concediu de creștere și își duc copiii la creșă ori îi lasă în grija unor bone care lucrează autorizat. Acestea se acordă lunar, în baza unei documentații stabilite prin lege și detaliate la nivel de angajator, nefiind supuse contribuțiilor sociale obligatorii. În octombrie 2022, valoarea unui tichet de creșă a crescut cu 50 de lei, iar această valoare se va aplica cel puțin până în luna aprilie 2023.

În acord cu prevederile Legii nr. 165/ 2018Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap”.

Banii pot fi utilizați exclusiv pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul și se acordă doar la cerere, unuia dintre părinți sau a tutorelui căruia i-a fost încredinţat copilul spre creştere şi educare, în baza livretului de familie.

acordare tichete de creșă

Suma maximă

Pot fi acordați până la 570 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă, valoare aplicabilă în perioada octombrie 2022 – martie 2023.

Trebuie să menționăm faptul că tichetele de creșă sunt o formă de beneficiu pe care angajatorii pot alege să o dea dacă și-o permit financiar. Acest lucru poate fi stabilit prin contractele colective de muncă sau prin regulamentele interne și, în acord cu normele de aplicare ale Legii nr. 165/2018, tot în regulamentul intern/contractul colectiv, firmele trebuie să treacă și documentația pe care trebuie să o prezinte salariatul angajatorului, în vederea acordării acestor tichete de creșă.

Angajatorii care acordă bilete de valoare salariaţilor evidenţiază în bugetele proprii aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită «Tichete de masă», «Tichete cadou», «Tichete de creşă», «Tichete culturale» sau «Vouchere de vacanţă», după caz, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, potrivit celor convenite cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz”, prevăd normele de aplicare ale Legii nr. 165/2018

Tototdată, normele mai prevăd și faptul că la determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a acestora, se va lua în calcul şi numărul de luni aferente perioadei pentru care se acordă. 

Documentație tichete de creșă

În acord cu normele de aplicare ale Legii biletelor de valoare, tichetele de creşă se distribuie salariaţilor, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum şi pentru cei cărora li s-a instituit tutela, pe baza următoarelor documente:

a) cerere pentru acordarea tichetului de creşă;

b) actul doveditor eliberat de creşa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul;

c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naştere al copilului, în cazul părinţilor naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, în cazul copilului adoptat;

d) documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare;

e) declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creşă, de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

f) alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern.

Tichetele sunt folosite la creșe, private sau publice, inclusiv pentru plata bonelor

În normele de aplicare este stipulat și faptul că între emitenții acestor tichete și creșe/ entități asimilate creșelor trebuie să existe contracte de prestări servicii încheiate. Situația este similară celei privind tichetele de masă și voucherele de vacanță ori tichete cadou: pentru a putea plăti cu acestea ar trebui ca vânzătorul/ prestatorul de servicii să accepte astfel de tichete, ceea ce înseamnă că are un contract încheiat cu emitenții de bilete de valoare. Așadar, este obligatoriu ca respectiva creșă să accepte astfel de tichete, altfel ele sunt inutile angajatului-părinte. 

Normele de aplicare indică faptul că aceste tichete ar putea fi acceptate chiar și de persoanele care lucrează ca bone – cu forme legale, cu respectarea aceleiași condiții: bona trebuie să aibă încheiat un contract cu emitentul de bilete. 

tichete de creșă

Tichetele pot fi folosite doar dacă unităţile emitente ale tichetelor de creşă au încheiate contracte de prestări de servicii cu respectiva creșă/ entitate asimilată

Normele prevăd totodată că angajatorii au obligaţia de a informa angajaţii cu privire la creşele/entităţile asimilate acestora cu care unităţile emitente ale tichetelor de creşă au încheiate contracte de prestări de servicii. Unităţile emitente ale tichetelor de creşă solicită de la angajatori datele de identificare ale creşelor/entităţilor asimilate acestora în care angajaţii au copii înscrişi, în vederea încheierii contractelor de prestări de servicii”

Sursa foto www.freepik.com

ore suplimentareDecontare concedii medicale îngrijire copil bolnav
WhatsApp Logo