Declarația 112 a fost modificată pentru a integra modificările OG16/2022 referitoare la suprataxarea contractelor part-time

În Monitorul Oficial nr. 918 din 19 septembrie 2022 a fost publicat Ordinul comun nr. 1.667/2.194/772/4.079/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

Noul format al declarației D112 va fi folosit începând cu veniturile lunii august 2022, pentru care termenul de depunere este 26 septembrie 2022.

Noul act normativ reglementează:

 • modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;
 • nomenclatoarele: „Creanțe fiscale”, „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”, „Tip asigurat”, „Indicatori condiții speciale/deosebite”;
 • instrucțiunile de completare și caracteristicile de editare a formularului 112.

Cu privire la suprataxarea contractelor de muncă cu normă parțială potrivit dispozițiilor art. I pct.68 și 80 din Ordonanța Guvernului nr.16/2022, dar și pentru celelalte modificări impuse de legislația în vigoare, avem următoarele modificări ale formularului 112:

 • Sunt eliminați din „Anexa angajator” unii indicatori ca urmare a modificării condițiilor prevăzute la art.60 pct.5 și pct.7 din Codul fiscal;
 • Se introduc în „Anexa asigurat” unele casete pentru salariații cărora li se aplică prevederile art.146 alin. (56) și art.168 alin. (61) din Codul fiscal, precum și a unor rânduri în secțiunile A și B referitoare la:
 • suma limită pentru calculul contribuțiilor sociale conform art.146 alin. (56), respectiv art.168 alin.(61) din Codul fiscal;
  • contribuția de asigurări sociale de sănătate calculată conform art.168 alin. (61) din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  • contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art.168 alin. (61) din Legea nr.227/2015;
  • contribuția de asigurări sociale calculată conform art.146 alin.(56) din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare; contribuția de asigurări sociale suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art.146 alin.(59) din Legea nr.227/2015;
 • se introduc în Nomenclatorul „Creanțe fiscale” două rânduri referitoare la contribuția de asigurări sociale, respectiv contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art.146 alin.(59), respectiv art.168 alin.(61) din Legea nr.227/2015;
 • se introduc în Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului” a tipurilor de asigurați „personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de OUG nr.3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor” și „personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de OUG nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”; adaptarea corespunzătoare a rubricilor din Secțiunile C și E.3 ale „Anexei asigurat”;
 • se elimină toate trimiterile la OUG nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, având în vedere că dispozițiile actului normativ și-au încetat aplicabilitatea;
 • se modifică în mod corespunzător instrucțiunile de completare a formularului 112.

Modificarea formularului D112 a fost făcută pentru integrarea prevederilor introduse în Codul Fiscal cu privire la suprataxarea contractelor de muncă cu normă parțială care se aplică pentru veniturile aferente lunii august 2022. Astfel, angajatorii salariaților part time trebuie să plătească la stat contribuțiile pentru pensii și sănătate raportate la salariul minim brut pe țară (2.550 de lei, în prezent), nu la venitul realizat efectiv.

Nouă versiune electronică a Declarației 112 va putea fi descărcată de aici.

concediu paternaltichetele de masă
WhatsApp Logo