Suprataxarea contractelor part-time vizează doar contribuțiile sociale

Începând cu veniturile lunii august, angajatorii vor plăti contribuțiile sociale pentru salariații cu contracte individuale de muncă (CIM) cu timp parțial în raport cu salariul minim brut aferent unei norme întregi și nu în funcție de numărul de ore lucrate efectiv, în acord cu prevederile Ordonanței nr. 16/ 2022, publicată în data de 15 iulie a.c.
Trebuie să subliniem faptul că ”suprataxarea muncii part-time” se aplică doar contribuțiilor de sănătate și de pensii, impozitul și contribuția asiguratorie de muncă fiind plătite ca și până acum în raport cu salariul din contract.

Cât va plăti un angajator pentru un contact part-time?

În primul rând e important să precizăm faptul că deși contribuțiile obligatorii de sănătate și de pensii se rețin și se virează în contul salariatului, angajatorii sunt cei care trebuie să suporte majorarea contribuțiilor. Astfel, dacă salariul pe care îl primește un angajat part-time este mai mic de 2.550 lei pe lună, contribuțiile de pensii și sănătate vor fi de 638 lei, respectiv 255 lei, valoarea contribuțiilor care se achită pentru salariul minim brut de 2.550 lei în vigoare la acest moment. Pentru cei care au salariile pe contractele part-time sub acest nivel, angajatorul va plăti diferențele de contribuții, începând cu veniturile lunii august.

În cazul contractelor cu norma parțială care au un salariul de bază mai mare de salariul minim brut, respectiv 2550 lei, contribuțiile la sănătate și pensie se raportează la salariul brut din contractul de muncă. 

Nu toate categoriile de angajați cu normă parțială trebuie să plătească CAS și CASS în raport cu salariul minim brut aferent unei norme întregi

Ordonanța vine cu o serie de excepții, iar cuantumurile majorate de CAS și CASS nu se vor aplica persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații::

  • sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
  • sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
  • sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
  • au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
  • realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

Pentru exceptarea de la măsura suprataxării, angajatorul va solicita documente justificative persoanelor fizice aflate în situațiile precizate mai sus, cu excepția situației persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă. Pentru acestea procedura de aplicare urmează să fie stabilită ulterior prin ordin al ministrului finanțelor.

Care va fi situația angajaților cu normă parțială din construcții, agricultură și industria alimentară?

Salariul minim în construcții, agricultura și industria alimentară este 3.000 de lei, mai mare decât valoarea general valabilă, de 2.550 de lei. Facilitățile fiscale care se aplică în aceste domenii sunt aplicabile și pentru contractele part-time. OG nr. 16/2022 prevedere că, de la 1 august, contribuția la pensii nu poate fi mai mică decât cea calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de lege, de la caz la caz, „asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia”. Ordonanța nu face referire la salariul minim „special” de 3.000 de lei, ci la salariul minim brut pe țară. Prin urmare, înțelegem că procentul redus din construcții se aplică la valoarea de 2.550 de lei pentru a ajunge la acel minim de care se vorbește în ordonanță, și nu la suma de 3.000 de lei. 

Primul termen pentru declararea contribuțiilor majorate în cazul CIM-urilor parțiale este 25 septembrie 2022

Primul termen pentru declararea contribuțiilor majorate în cazul CIM-urilor parțiale este 25 septembrie. Până atunci Ministerul Finanțelor trebuie să aprobe prin ordin procedura aplicabilă celor cu mai multe contracte individuale de muncă, iar declarația 112 va fi din nou modificată. 

Photo credit @katemangostar freepik.com

externalizare payrollProcedura pentru aplicarea suprataxării
WhatsApp Logo