18 lucruri pe care trebuie să le cunoașteți despre tichetele de masă

Tichetele de masă sunt bilete de valoare, pe care orice angajator le poate acorda lunar salariaților săi, în baza Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, iar acestea pot fi utilizate exclusiv pentru achitarea mesei sau achiziționarea de produse alimentare.

Aceste beneficii sunt folosite adesea de angajatori pentru că presupun o sarcină fiscală mai scăzută, având în vedere faptul că pentru tichetele de masă nu se plătesc contribuții sociale, așa cum se întâmplă în cazul salariilor. 

Am pus laolaltă câteva dintre cele mai importante aspecte de reținut cu privire la tichetele de masă, pe care le puteți consulta mai jos:

 1. Salariații pot beneficia de cel mult un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoaredin luna pentru care se efectuează distribuirea/ transferul valorii nominale a tichetelor de masă, după caz. 
 2. Nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariații:
 • efectuează concediul de odihnă;
 • beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite;
 • beneficiază de alte zile libere acordate conform legii sau contractelor colective de muncă;
 • sunt delegați sau detașați în afara localității în care își au locul permanent de muncă și primesc indemnizație de delegare sau de detașare;
 • se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
 • sunt absenți de la locul de muncă ori se află în alte situații stabilite de angajator împreună cu organizațiile sindicale ori, după caz, cu reprezentanții salariaților

3. Acordarea tichetelor de masă trebuie stabilită cu acordul părților

4. Tichetele de masă nu pot fi incluse în minimul cu care trebuie să fie plătit un angajat. Aceasta înseamnă că, dacă un angajat e plătit cu salariul minim pe economie, în acest minim nu pot fi incluse tichetele de masă. Acordarea lor însemna un plus la salariul minim.

5. Valoarea nominală a unui tichet de masă urcă de la 1 iunie la 30 lei. Aceasta înseamnă că un tichet de masă (pe zi) nu poate depăși această sumă, dar poate fi mai mic de atât ca valoare, în funcție de cum decide angajatorul. Creșterea valorii nominale maxime a unui tichet de masă de la 20 de lei la 30 de lei se aplică, începând cu 1 iulie 2022, și în semestrul al doilea al anului 2022, precum și în primele două luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv februarie și martie 2023. Angajatorii au putut acorda suplimentar, în luna iulie 2022, tichete de masă având valoarea corespunzătoare diferenței dintre valoarea stabilită de până la 30 RON/tichet de masă/zi, și valoarea acordată în luna iunie 2022 corespunzător zilelor lucrate în această lună;

6. Acordarea tichetelor de masă se poate face atât în cazul angajaților cu normă întreagă, cât și în cazul celor cu normă parțială, cu condiția ca aceștia să aibă funcția de bază la firma respectivă. Stabilirea funcției de bază se aplică și în cazul salariaților care au mai multe contracte de muncă sau chiar mai multe funcții în cadrul aceleiași firme, deoarece salariatul nu poate primi tichete de masă din mai multe locuri de muncă. 

În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, salariatul alege, în scris, angajatorul care îi va acorda biletele de valoare, având obligația de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, și către ceilalți angajatori opțiunea realizată. 

“Salariații beneficiază lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate, iar acest număr nu poate depăși numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se acordă tichetele”, conform HG 1.045/2018. Astfel, indiferent dacă ziua de lucru este de 8 sau de 2 ore, angajatul poate beneficia de tichete de masă pentru fiecare zi lucrată.

 1. Legea nu obliga angajatorii să acorde tichete de masă, deci dacă posibilitatea financiară a angajatorului nu (mai) permite acordarea acestora, tichetele de masă nu vor (mai) fi acordate.
 2. Tichetele de masă nu se cuprind în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii,iar acordarea acestora reduce cu aproximativ 37% efortul financiar raportat la valoarea acestora.
 3. Bugetarii nu au dreptul la tichete de masă dacă primesc alte indemnizații similare. În primul rând, tichetele de masănu pot fi acordate salariaților care beneficiază de indemnizație de hrană, conform dispozițiilor Legii 153/2017 sau drepturi de hrană pentru personalul din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
 4. De la 1 februarie 2022 tichetele de masă pot fi plătite doar pe card, nu și sub formă de tichete tipărite. Tichetele tipărite vor putea fi folosite, în continuare, până la data expirării lor.

Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaților, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul.

În ambele situații salariaților li se acordă tichetele de masă anterior prestației, însă aceștia pot primi lunar un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate.

 1. Salariatul are obligația să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum și la încetarea contractului individual de muncă,valoarea corespunzătoare tichetelor de masă necuvenite.
 2. Dacă programul de lucru al unui salariat depășește normalul de 8 ore pe zi, numărul de tichete de masă pe care le primește se calculează prin împărțirea numărului de ore în care salariatul a fost prezent la lucru la durata normală a timpului de muncă de 8 ore. Fracțiile rezultate din calcul se consideră zi de prezență la lucru, cu condiția ca totalul zilelor să nu depășească numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se acordă tichetele.
 3. Telesalariații și angajații care lucrează de la domiciliu beneficiază la rândul lor de tichete de masă. În acord cu Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă” Telesalariatul beneficiază de toate drepturile recunoscuteprin lege, prin regulamentele interne și contractele colective de muncă aplicabile salariaților care au locul de muncă la sediul sau domiciliul angajatorului.” Aceasta însemnă și dreptul la tichete de masă, dacă angajatorul respectiv le acordă în mod obișnuit.
 4. Salariații aflați în perioada de probă și cei care au încheiat un contract pe perioadă determinată beneficiază de tichete de masă dacă angajatorul le acordă salariaților care fac parte din aceeași categorie, în aceleași condiții.
 5. Deși tichetele de masă sunt asimilate veniturilor din salarii, acestea nu pot fi executate silit deoarece sunt acordate angajaţilor lunar, ca alocaţie individuală de hrană, urmând a fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.
 6. Angajatorul este cel care reține din salariul angajatului și achită impozitul pe venit pentru suma acordată.
 7. Toate biletele de valoare, deci și tichetele de masă, pot fi utilizate doar pe teritoriul Românieiîn termenul de valabilitateși numai pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru care au fost emise.

Tichetele de masă sunt valabile, după cum e prevăzut în HG 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018în anul calendaristic în care au fost emise, cu excepția tichetelor emise în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care pot fi utilizate până la data de 31 decembrie a anului următor.

În cazul în care sumele primite pe card ca tichete de masă nu sunt folosite în perioadele de valabilitate amintite, ele nu se mai pot folosi, fiind anulate.

 1. Pentru contractul de mandat și administratori nu se pot acorda de tichete de masă. Legea nr. 165/2018 privind biletele de valoare se referă în mod exclusiv la angajați și la contracte de muncă.
declaratia 112declaratia part-time
WhatsApp Logo