Actul adițional la contractul de muncă – cadrul legislativ, situatii care impun încheierea unui act adițional la Contractul individual de muncă și condițiile în care acesta poate fi anulat

Actul adițional la contractul de muncă este un document care se anexează contractului de muncă atunci când apar schimbări importante legate de prevederile obligatorii, precum salariul, programul de lucru, durata contractului, condițiile de muncă, care, odată semnate și înregistrate în Revisal, devin automat corp comun cu contractul de muncă.

Cadrul legislativ

Actul adițional la contractul de muncă este reglementat prin articolul nr. 17 din Codul Muncii. Potrivit acestuia, actul adițional la contractul de muncă este un document care se încheie la apariția unei modificări la unul dintre elementele obligatorii ale CIM (contractului individual de muncă), în timpul executării sale.

Când se încheie actul adițional

Încheierea unui act adițional se realizează obligatoriu anterior producerii oricărei modificări, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Actul adițional nu trebuie confundat cu anexa la contract. Diferenta majoră dintre cele două este că actul adițional se încheie cu acordul părților, atunci când se modifică o prevedere din contract, în timp ce anexa aduce completări contractului de muncă, însă clauzele inițiale rămân neschimbate.

Pentru contractul individual de muncă, se pot realiza acte adiționale la modificarea normei de muncă, prelungirea valabilității contractului, timpul de odihnă, schimbarea sediului unde salariații își desfășoară activitatea. Totodată, modificarea sporurilor sau alte schimbări legate de funcția sau sarcinile unui salariat și formarea profesională vor necesita încheierea unui act adițional.

Excepție fac modificările aduse de o lege, asa cum este cazul creșterii salariului minim garantat, a cărui schimbare necesită o Hotărâre de Guvern. Într-un astfel de caz, nu este nevoie de un act adițional la contractul de muncă. Tot ce mai rămâne de făcut este refacerea ștatelor de plată, iar noul salariu va fi comunicat în următoarele 20 de zile lucrătoare în Registrul Național de Evidență a Salariaților.

Modalitatea de informare asupra schimbărilor introduse prin actul adițional poate fi stabilită și inclusă în textul contractului individual de muncă sau printr-un document separat pentru informarea salariaților.

Este important să precizăm că, în acord cu Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul General de Evidență a Salariaților, toate modificările contractelor de muncă trebuie raportate în REVISAL. Actele adiționale la contractul individual de muncă fac parte din dosarul personal al salariatului și trebuie, așadar, înregistrate conform dispozitiilor legale.  

În ce condiții poate fi anulat actul adițional

Actul adițional este un acord între părțile care au încheiat un contract de muncă, iar prin acest document nou, se aduc modificări sau completări.

Având în vedere dispozițiile articolului nr. 268 din Codul Muncii, cererea pentru anularea actului adițional poate fi formulată pe toata durata contractului individual de muncă.

În cazul în care actul adițiional nu este viciat, ci se dorește doar renunțarea la prevederile sale, este necesară întocmirea unui nou act adițional, în care sa fie specificate noile condiții negociate de comun acord.

Sursa foto – www.freepik.com

concediul maternalpontajul
WhatsApp Logo