Suspendarea CIM – Probleme practice care pot apărea în situația suspendării în acord cu prevederile Legii 140/ 2023

Codul Muncii a suferit recent modificări prin Legea 140/2023, care a introdus un nou caz de suspendare a contractului individual de muncă (CIM) din inițiativa salariatului în anumite situații, cum ar fi desfășurarea activității de asistent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist. Cu toate acestea, apariția acestui nou tip de suspendare poate genera unele provocări și probleme practice pentru angajatori.

Suspendarea CIM – Determinarea perioadei în care CIM est supendat

Deoarece legea nu stabilește o perioadă maximă de suspendare în aceste cazuri, angajatorii se pot confrunta cu dificultăți în determinarea clară a perioadei în care contractul de muncă este suspendat, fapt care poate afecta organizarea internă a activității și capacitatea de a găsi un înlocuitor pentru perioada de suspendare, care poate fi greu de anticipat.

În sitația asistentului maternal, spre exemplu, activitatea este reglementată prin Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist. Conform prevederilor acestor acte normative, contractul individual de muncă al asistentului maternal este încheiat pe perioada de valabilitate a atestatului. Astfel, în cazul asistentului maternal, contractul individual de muncă poate rămâne suspendat pe toată perioada cât acesta deține un atestat și are încheiat un contract individual de muncă pentru asistent maternal, fără o limitare în timp. Aceasta poate crea incertitudine și dificultăți în ceea ce privește planificarea activității și substituirea asistentului maternal în această perioadă prelungită.

 

În plus, există unele neclarități cu privire la aplicarea prevederilor Legii 140/2023 în cazul asistenților maternali. Conform legislației actuale, o persoană care desfășoară o altă activitate salarizată nu poate deveni asistent maternal fără încetarea contractului individual de muncă pentru acea activitate salarizată. În acest context, este neclar cum se va aplica suspendarea CIM în cazul asistenților maternali, având în vedere prevederile existente.

Suspendarea CIM - Determinarea perioadei în care CIM est supendat

Suspendarea CIM – Care sunt efectele suspendării pentru salariat și angajator?

În ceea ce privește efectele suspendării contractului individual de muncă, trebuie menționat că salariatul nu va mai presta muncă și nu va mai primi drepturile salariale pe durata suspendării. Cu toate acestea, anumite drepturi și obligații ale părților pot fi în continuare valabile și pe durata suspendării. Spre exemplu, salariatul este în continuare obligat să respecte confidențialitatea și să fie fidel angajatorului. De asemenea, angajatorul poate fi obligat să acorde salariaților anumite drepturi care nu constituie o contraprestație directă pentru munca prestată, cum ar fi asigurarea unei locuințe de serviciu sau plata chiriei ca beneficiu extrasalarial.

Totodată, în cazul suspendării contractului individual de muncă, se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. Dacă angajatorul vizează, spre exemplu, desființarea postului ocupat de salariatul având contractul individual de muncă suspendat, acest lucru nu se va putea realiza decât după încetarea cazului de suspendare.

În concluzie, introducerea acestui nou tip de suspendare a CIM aduce cu sine anumite probleme practice pentru angajatori. Durata suspendării, neconcordanțele cu alte prevederi legale și efectele asupra relației de muncă reprezintă aspecte care necesită clarificări și abordări atente în aplicarea legislației în vigoare.

Sursa foto – Shutterstock.com

Reprezentanții salariaților
WhatsApp Logo