Principalele modificări aduse noii legi a dialogului social

Recent, a fost adoptată OUG nr. 42/2023 care aduce modificări importante legii nr. 367/2022 privind  dialogul social și Codul muncii. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial și mare parte dintre prevederile sale se aplică deja, cu excepția prevederilor art. I pct. 65 – 66, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial (respectiv pe 24 iunie).

dialogul social

Principalele modificări aduse de ordonanță includ:

 • Extinderea perioadei disponibile pentru angajator pentru inițierea negocierii colective, de la 5 zile la 15 zile calendaristice.
 • Introducerea unor clauze specifice aplicable fiecărei categorii de IMM-urilor în contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector sau național, pentru a se asigura o protecție extinsă a capitalul românesc. Dacă nu există sau nu se introduc clauze specifice pentru fiecare categorie de IMM-uri în cadrul Contractului Colectiv de Muncă (CCM) încheiat la nivel de sector de negociere colectivă sau național, prevederea se aplică în cazul în care există sau se înființează IMM-uri. În această situație, IMM-urile respective nu sunt obligate să aplice acel CCM și acesta va fi respins la înregistrare.
 • Corelarea prevederilor aplicabile acordurilor colective cu cele ale contractelor colective de muncă.
 • Participarea unui reprezentant al organizațiilor patronale reprezentative ale IMM-urilor la negocierile pentru contractul colectiv de muncă la nivel sectorial. Refuzul scris de participare/semnare nu poate avea ca rezultat neînregistrarea CCM-ului.
 • Se adaugă o prevedere conform căreia nulitatea unei clauze din contractul colectiv de muncă negociat în sistemul bugetar, cu nerespectarea articolelor referitoare la negocierea colectivă, poate fi solicitată de părțile interesate, fie prin acțiune, fie prin excepție, și poate fi invocată de instanță, din oficiu, pe durata existenței contractului colectiv de muncă. Constatarea nulității clauzelor contractuale este de competența instanțelor judecătorești, la solicitarea părții interesate, fie prin acțiune, fie prin excepție.
 • Se elimină prevederea conform căreia, în absența unui contract colectiv de muncă în vigoare, conflictul colectiv de muncă poate viza revendicări ale angajaților/lucrătorilor privind apărarea intereselor colective cu caracter economic, profesional sau social, deoarece aceasta conține o interdicție generală privind declanșarea grevei pe durata contractului colectiv de muncă.
 • Permite oricărei organizații sindicale să declanșeze un conflict colectiv de muncă.
 • Schimbarea cadrului legal pentru stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor aferente prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale. Cadru legal pentru stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor aferente acestora urmează să fie stabilit prin ordin emis de către ministrul Muncii și Solidarității Sociale, în loc de hotărâre de Guvern, așa cum este în prezent. În proiectul de Ordonanță de Urgență, autoritățile ministeriale au menționat că Hotărârea de Guvern nr. 171/2023 (care reglementează sectoarele de negociere colectivă actuale) va fi abrogată în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanței respective. Această modificare a actului prin care se stabilesc sectoarele este justificată de dorința de a asigura flexibilitate în procedura de revizuire a sectoarelor de negociere colectivă.
 • Definirea și modificarea unor termeni referitori la organizațiile sindicale și patronate, precum și corectarea unor erori materiale din lege. Asftel se redefinesc termeni precum „organizație sindicală”, „depozitar al contractului/ acordului colectiv de muncă”, „sector de negociere colectivă” ș.a., sunt aduse multiple modificări la constituirea și organizarea sindicatelor și patronatelor și sunt corectate, prin proiectul de OUG, mai multe erori materiale din cuprinsul noii legi;
 • Suspendarea contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu pe durata participării la grevă la inițiativa angajatului.
 • Impunerea de amenzi pentru ingerințele angajatorilor sau autorităților publice în constituirea organizațiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor acestora. Astfel, orice intervenție a angajatorilor, patronilor sau a organizațiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentanții sau membrii lor, în procesul de constituire al organizațiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor acestora va atrage aplicarea unei amenzi în cuantum de 20.000 – 25.000 de lei.
 • De asemenea, orice interferență din partea autorităților publice, a angajatorilor și a organizațiilor acestora în procesul de selectare a reprezentanților angajaților/lucrătorilor sau în obstrucționarea desfășurării acestor alegeri va fi sancționată cu o amendă cuprinsă între 30.000 și 50.000 de lei.

În ceea ce privește Codul muncii, ordonanța prevede plata zilelor de concediu de îngrijitor, modificarea obligativității negocierii colective pentru angajatorii cu cel puțin 10 angajați și corelarea acesteia cu noua lege a dialogului social și stabilește competența tribunalului pentru judecarea conflictelor individuale și colective de muncă, precum și a unui apel de 10 zile de la data comunicării. De asemenea, există o prevedere conform căreia litigiile aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a ordonanței (25 mai) vor fi soluționate de către instanțele competente la data la care au fost sesizate. Dispozițiile referitoare la competență se aplică și în cazul proceselor înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a ordonanței.

Termenele de apel care au început să curgă și nu s-au încheiat la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență vor continua să curgă timp de 10 zile de la publicarea acesteia, respectiv până pe data de 4 iunie.

Sursa foto – Shutterstock.com

Suspendare CIMClasificarea ocupațiilor din Romania
WhatsApp Logo