Reprezentanții salariaților – Cine poate prelua acest rol?

Persoanele care ocupă funcţii de conducere cu rol de reprezentare a administraţiei în raporturile cu angajaţii/ lucrătorii sau care participă la deciziile de conducere în cadrul întreprinderii nu pot fi alese ca reprezentanţi ai angajaţilor/ lucrătorilor, conform prevederilor legale. Această restricție ridică întrebări practice cu privire la eligibilitatea unor angajați, cum ar fi cei din departamentele de resurse umane sau juridic, de a fi aleși reprezentanți ai salariaților.

Alegerea reprezentanților angajaţilor/ lucrătorilor

Legea dialogului social stipulează că, la angajatorii cu minimum 10 angajați/ lucrători și în absența unui sindicat, interesele angajaților/ lucrătorilor pot fi promovate și apărate de reprezentanți aleși și mandatați special în acest scop. Reprezentanții angajaţilor/ lucrătorilor sunt aleși prin vot, cu majoritatea de cel puțin jumătate plus unu din numărul total al angajaților/ lucrătorilor din unitatea respectivă, iar angajatorii nu au dreptul să intervină în acest proces, conform detaliilor furnizate în legislație.

Numărul de reprezentanți se stabilește de comun acord cu angajatorul, în funcție de numărul total de angajați/ lucrători. În situația în care nu se ajunge la un astfel de acord, legea prezintă limitele următoare:

  • Doi reprezentanți la angajatorii cu mai puțin de 100 de angajați/lucrători.
  • Trei reprezentanți la angajatorii cu între 101 și 500 de angajați/lucrători.
  • Patru reprezentanți la angajatorii cu între 501 și 1000 de angajați/lucrători.
  • Cinci reprezentanți la angajatorii cu între 1001 și 2000 de angajați/lucrători.
  • Șase reprezentanți la angajatorii cu peste 2000 de angajați/lucrători.

Persoanele care ocupă funcţii de conducere nu pot fi alese printre reprezentanţii angajaţilor

Cu toate acestea, Legea 367/2022 impune o limitare importantă: persoanele care ocupă funcţii de conducere responsabile cu reprezentarea administraţiei în raporturile cu angajaţii/ lucrătorii sau care participă la luarea deciziilor de conducere în cadrul unităţii nu pot fi alese ca reprezentanţi ai angajaţilor/ lucrătorilor.

Această restricție impusă de lege trebuie analizată cu atenție în fiecare caz, pentru a evita interpretări nefavorabile unui angajat care ar putea fi eligibil să fie ales ca reprezentant, în funcție de departamentul sau poziția ocupată. De exemplu, întrebarea frecventă este dacă un angajat din departamentul de resurse umane sau chiar responsabilul de resurse umane ar putea fi ales reprezentant.

Persoanele care ocupă funcţii de conducere nu pot fi alese ca reprezentanţi ai angajaţilor

Poate HR-ul să fie printre reprezentanții salariaților?

În practică, se consideră că directorul de resurse umane ar trebui să aibă un rol similar cu cel al unui manager, fiind ideal să ocupe o poziție la cel mai înalt nivel ierarhic pentru a-și îndeplini atribuțiile într-un mod imparțial și neutru, fără influențe externe din partea altor directori din companie. Totuși, situația poate varia de la companie la companie. Există firme în care directorul de resurse umane are o poziție înregistrată la Registrul Comerțului și este la același nivel cu ceilalți directori, în timp ce în altele, directorul de resurse umane poate fi mai mult un „șef de birou”, situat la câteva niveluri ierarhice sub ceilalți directori. De asemenea, există departamente de resurse umane cu un număr considerabil de angajați, astfel încât un membru al acestui departament poate fi ales ca reprezentant al salariaților.

Dacă un angajat ocupă funcții de conducere, cum ar fi directorul de resurse umane, membru al consiliului de administrație sau al boardului de directori și este înregistrat la Registrul Comerțului, acesta are clar rol de decizie și, prin urmare, nu este eligibil să fie reprezentant al salariaților. Totuși, dacă atribuțiile angajatului se limitează la execuție și nu are puterea de a angaja angajatorul din punct de vedere civil, acesta poate fi considerat eligibil pentru a fi reprezentant al salariaților.

În concluzie, eligibilitatea unui angajat pentru a fi ales reprezentant al salariaților trebuie analizată în context, luând în considerare postul ocupat de angajat și atribuțiile acestuia, pentru a asigura o interpretare corectă și aplicarea în conformitate cu prevederile legale.

Sursa foto – Shutterstock.com

Concediul paternalSuspendare CIM
WhatsApp Logo