Stagiile de cotizare pentru concediile medicale în cazul celor ce lucrează pentru mai mulți angajatori

OG nr. 21/2023 pentru modificarea și completarea Legii sănătății publicată la 31 ianuarie 2023 în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 31 ianuarie 2023 a adus clarificări legate de situația concediilor medicale în cazul cadrelor didactice cu normă la mai mulți angajatori și a celorlalți angajați cu mai multe contracte.

Stagiul de asigurare de șase luni trebuie să fie realizat la fiecare angajator

Actul normativ clarifică, în primă instanță, că stagiul de asigurare de șase luni e realizat la fiecare angajator. În prezent legea permite și va permite în continuare salariaților să primească indemnizație de concediu medical de la fiecare angajator, unde baza de calcul pentru fiecare indemnizație o constituie numai venitul obținut pe fiecare loc de realizare a venitului.

Cum se procedează în cazul cadrelor didactice a căror normă se completează la mai mulți angajatori

Totodată, în cazul cadrelor didactice a căror normă se completează la mai mulți angajatori: stagiul de asigurare de 6 luni, realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, se va utiliza de către toți angajatorii, dar indemnizațiile se vor calcula și vor fi plătite de fiecare în parte. Modul de determinare al indemnizației va fi detaliat prin normele care urmează să publicate în termen de 30 de zile la apariția ordonanței.

Contravenția în cazul celor care, deși în concediu medical la unul dintre angajatori, obțin venituri de la alți angajatori

Noua ordonanță a redefinit, de asemenea, și contravenția în cazul celor care, deși se află în medical la cel puțin unul dintre angajatori, obțin venituri din salarii/ asimilate salariilor de la alți angajatori.

Actul normativ prevede următoarele „Constituie contravenție desfășurarea de către persoanele asigurate care se află în două sau mai multe situații prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A și B de activități în baza cărora se obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt prevăzute în Codul fiscal, în perioada în care beneficiază de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Dispozițiile OG 21/2023 se aplică începând cu 2 martie 2023.

Photo credit shutterstock.com

WhatsApp Logo