Schimbări în Acordarea Concediilor Medicale: Reducerea Indemnizațiilor Începând cu 2024

Din ianuarie 2024, angajații vor resimți o diminuare a veniturilor provenite din concediile medicale, ca urmare a unei decizii guvernamentale de a impune o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) în valoare de 10% asupra indemnizațiilor acordate în astfel de situații. Această schimbare, introdusă prin Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 115/2023 și publicată recent în Monitorul Oficial, afectează salariații din România, care vor încasa sume mai reduse începând cu veniturile din ianuarie 2024.

La articolul 155 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:

« i) indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare »”, prevede recenta OUG nr. 115/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1139 din 15 decembrie 2023.

Schimbări în Acordarea Concediilor Medicale

Decizia guvernamentală vizează indemnizațiile de concediu medical acordate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 și se traduce printr-o trecere a acestora în categoria veniturilor supuse CASS, cu o reducere de 10%. Prin urmare, angajatorii vor reține acest procent pentru CASS, iar angajații vor primi sume mai mici în perioadele de concediu medical.

Impactul acestei măsuri se resimte nu doar în rândul angajaților, ci și al altor categorii de persoane, precum cei care se asigură facultativ pentru concedii medicale (PFA-uri, profesii liberale) sau șomerii care beneficiază de astfel de indemnizații. În plus, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Asigurări de Sănătate devin contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate în acest context.

Este important de subliniat că această schimbare nu afectează indemnizațiile acordate pentru accidente de muncă sau boli profesionale, care rămân scutite de CASS conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Trebuie să precizăm totodată că primele cinci zile ale concediului medical sunt suportate de angajator, restul, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Photo credit shutterstock.com

 

combarete hărțuire la locul de muncăObligația privind creşterea salariului minim
WhatsApp Logo