Obligația Majorării Salariale: Negocieri și Clarificări pentru Angajatori în 2024

Creşterea salariului minim – Obligația de a majora salariile celor plătiți cu salariul minim pe economie mai mult de 24 de luni a fost introdusă prin modificările Codului Muncii, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2022. În acord cu prevederile Codului Munci

„(21) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condiţiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

(22) Prevederile alin. (21) se aplică şi pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022.”

creşterea salariului minim

Astfel, prevederea se va aplica pentru toți angajații care primesc salariul minim pe economie și au încheiat contracte individuale de muncă, cu normă întreagă, valabile de la 1 ianuarie 2022. Concret orice salariat care primește salariul minim pe economie de cel puțin 24 de luni trebuie să beneficieze de majorare salarială după această perioadă.

Totodată, trebuie avut în vedere faptul că angajatul care primește salariul minim pe economie începând din 1 ianuarie 2023 nu poate fi ținut la acest nivel mai mult de 24 de luni, până la 1 ianuarie 2025. În schimb, angajatul angajat anterior acestei date trebuie să primească majorarea de la 1 ianuarie 2024.

Prevederea se referă la salariul minim stabilit prin hotărâre de guvern și nu la salariile speciale din anumite sectoare, cum ar fi construcțiile sau industria agroalimentară.

Modificarea salariului trebuie făcută prin acordul părților implicate, fiind interzise modificările unilaterale sau prin decizii colective.

Trebuie să menționăm, totodată, cu prevederea se referă strict la salariul de bază, fiind excluse beneficiile extrasalariale oferite de angajatori.

În situația în care angajatorul a crescut anterior datei de 1 ianuarie 2024 salariul angajatului, trebuie să negocieze o nouă creștere salarială în perioada următoare. Creșterile salariale efectuate prin hotărâri de guvern nu sunt considerate majorări salariale negociate și, astfel, angajatorii trebuie să intre în negocieri cu angajații pentru a le asigura o majorare corespunzătoare.

Majorarea poate produce efecte înainte de 1 ianuarie 2024, fiind vizate atât contractele full time, cât și cele part-time, unde se va avea în vedere nivelul salariului minim brut raportat la numărul de ore lucrate.

Photo credit shutterstock.com

indemnizație concediu medicalplanificare concedii
WhatsApp Logo