Concediul paternal în cazul angaților care au mai multe contracte de muncă

În cazul angajaților care dețin mai multe contracte de muncă, gestionarea concediului paternal poate fi făcută în conformitate cu prevederile legii, pentru a permite tatălui să se implice activ în îngrijirea copilului nou-născut și să își echilibreze viața profesională cu cea familială. Potrivit legislației în vigoare, în primele opt săptămâni de la naștere, tații au posibilitatea de a beneficia de 10 sau 15 zile lucrătoare de concediu paternal, cu o indemnizație echivalentă cu salariul pe perioada respectivă. În situația în care un angajat deține mai multe contracte de muncă, acesta poate solicita concediul paternal doar la unul dintre angajatori.

Durata standard a concediului paternal

Conform prevederilor Codului Muncii și ale Legii nr. 210/1999, durata standard a concediului paternal este de 10 zile lucrătoare, dar tații care au absolvit un curs de îngrijire a nou-născutului beneficiază de un concediu de 15 zile lucrătoare. Angajatorii nu au dreptul de a refuza acordarea concediului paternal, însă solicitarea acestuia trebuie făcută de către angajat, indicând perioada dorită de 10 sau 15 zile lucrătoare.

Pe durata concediului paternal contractul de muncă este suspendat la inițiativa angajatului

Pe durata concediului paternal contractul de muncă este suspendat la inițiativa salariatului, conform Codului Muncii. În această perioadă, angajatul are dreptul la o indemnizație suportată integral de angajator, care include salariul pe perioada concediului, precum și sporurile și adaosurile la salariul de bază, conform normelor de aplicare ale Legii 210. În cazul angajaților din sectorul public, există reglementări speciale.

Solicitarea concediului paternal în cazul angajaților cu mai multe contracte

În ceea ce privește un angajat cu mai multe contracte de muncă, legea nu precizează în mod explicit necesitatea solicitării concediului paternal la fiecare angajator. Totuși, din perspectiva logicii acordării concediului, ar fi de așteptat ca angajatul să intre în concediu la fiecare dintre angajatorii săi, întrucât principalul scop al acestui drept conferit de lege este să permită tatălui să petreacă timp alături de copilul nou-născut. Prin urmare, nu ar fi justificată intrarea în concediu doar la unul dintre angajatori.

Angajatul poate continua să desfășoare activitatea și în timpul concediului paternal la unii dintre angajatori

Există situații în care angajatul poate solicita concediul paternal doar la unul dintre angajatori, continuând activitatea la celălalt. Aceasta poate fi determinată de specificul fiecărui contract de muncă. De exemplu, unul dintre contracte poate fi de telemuncă, permițând angajatului să lucreze de acasă în timpul concediului paternal, în timp ce celălalt contract poate implica deplasări din domiciliu. De asemenea, în cazul unui contract cu normă parțială, angajatul poate continua să desfășoare activitatea și în timpul concediului paternal.

Refuzul de a acorda concediul paternal este sancționat

Refuzul de a acorda concediul paternal este sancționat

Este important de menționat că angajatorul are obligația de a acorda concediul paternal atunci când acesta este solicitat, iar refuzul poate fi sancționat cu o amendă între 4.000 și 8.000 de lei. Concediul paternal se acordă doar pe baza unei cereri depuse de salariat și doar în interiorul perioadei de opt săptămâni de la nașterea copilului, conform certificatului de naștere.

Sursa foto – Shutterstock.com

CCMReprezentanții salariaților
WhatsApp Logo