Procedura pentru aplicarea suprataxării contractelor cu normă parțială a fost publicată săptămâna aceasta

Monitorul Oficial a publicat marți, 16 august, Ordinul 1855/2022 al Ministrului Finanțelor privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal care clarifică situația taxării contractelor cu normă parțială. Reamintim că, în acord cu OG 16/2022, pentru veniturile aferente lunii august 2022  contribuțiile la pensie și sănătate pentru salariații cu contracte individuale de muncă cu timp parțial vor fi plătite în raport cu salariul minim brut aferent unei norme întregi.

Aplicabilitate

Procedura se aplică în cazul salariaților care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate și care datorează CAS și CASS la nivelul bazei de calcul aferente venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, și nu la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Obligații evidențiate de procedură

Depunerea și înregistrarea Declarației pe propria răspundere

În primul rând procedura prevede că salariații încadrați cu contracte cu normă parțială sunt obligați să depună, până în data de 5 a lunii următoare celei de obținere a veniturilor, la fiecare angajator, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată. Modelul declarației este prevăzut în anexa la Ordinul 1855/2022.

Angajatorul va avea obligația de a înregistra și de a ține evidența acestor declarații. Acestea servesc angajatorului care aplică scutirea de la suprataxare și plătește contribuțiile CAS și CASS proporțional cu veniturile să demonstreze aplicarea acestei scutiri. Trebuie să precizăm însă că acest document nu impune angajatului să descrie situația care determină scutirea, respectiv dacă mai au sau nu alte contracte, dacă sunt studenți/pensionari sau altă categorie ce beneficiază de scutire.

Legea prevede în mod expres că documentul se depune lunar și că, în absența acestuia, angajatorul va plăti contribuțiile la nivelul salariului minim. Pe de altă parte, pentru ca salariatul să poată completa această declarație „până la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator/plătitor de venit eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte nivelul bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor realizate din salarii și asimilate salariilor

Cât timp trebuie păstrată de angajator această declarație?

Pentru a evita orice neplăceri, angajatorii ar trebui să păstreze aceste declarații cel puțin pentru perioada termenului de prescripție de cinci ani.

Când nu este necesară depunerea declarației? 

Salariații nu au obligația să depună această declarație atunci când ”la unul dintre angajatori/ plătitori de venituri, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor realizate din salarii și asimilate salariilor, corespunzătoare numărului de zile lucrate în lună, este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată”.

Ce se întâmplă dacă salariatul nu depune această declarație?

În cazul în care salariatul nu depune declarația, iar baza de calcul se situează sub nivelul salarial lunar minim brut pe țară garantat în plată, fiecare angajator/ plătitor de venit stabilește contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Concret salariatului i se rețin contribuțiile la nivelul bazei de calcul aferente venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuții, iar fiecare angajator suportă diferența de contribuții calculate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, conform art. 146 alin. (56) din Codul fiscal.

Ordinul include și patru exemple de situații în care angajatorii pot obține scutirea de suprataxare la CAS și CASS pentru un salariat part-time.

Photo credit @monsterstudio

suprataxarea contractelor part-timeplafon lunar pentru veniturile extrasalariale
WhatsApp Logo