Principalele Modificări Legislative Aduse de Legea nr. 100/2024 în Domeniul Asistenței Sociale

Legea nr. 100/2024, adoptată pe 16 aprilie 2024 și intrată în vigoare la 21 aprilie 2024, introduce schimbări majore în domeniul asistenței sociale din România. Aceste modificări vizează îmbunătățirea calității serviciilor sociale, sporirea transparenței și responsabilității furnizorilor de servicii, și impun sancțiuni stricte pentru nerespectarea reglementărilor. În acest articol, vom analiza în detaliu principalele modificări legislative aduse de această lege.

Eliminarea Operatorilor Economici cu Scop Lucrativ

Una dintre cele mai importante modificări aduse de Legea nr. 100/2024 este eliminarea societăților comerciale (SRL-uri) din lista entităților autorizate să furnizeze servicii de asistență socială. De acum înainte, doar întreprinderile sociale, care alocă cel puțin 90% din profit pentru scopuri sociale, vor putea oferi aceste servicii. Această măsură urmărește să se asigure că resursele sunt utilizate eficient și în beneficiul real al comunităților deservite, eliminând posibilitatea ca operatorii economici să profite de pe urma asistenței sociale.

Dreptul ONG-urilor de a Monitoriza Centrele Sociale

Legea extinde dreptul de monitorizare a centrelor sociale și către organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) care se ocupă de drepturile omului și ale persoanelor cu dizabilități. În baza unor protocoale încheiate cu ministerele de resort, aceste ONG-uri vor putea vizita centrele sociale pentru a constata eventualele nereguli și a sesiza autoritățile competente. Aceasta reprezintă o schimbare majoră, contribuind la creșterea transparenței și responsabilității în administrarea centrelor sociale și asigurând o supraveghere mai riguroasă a acestor instituții.

Reacreditarea Restricționată a Centrelor Sociale Existente

Legea introduce noi cerințe stricte pentru reacreditarea furnizorilor de servicii sociale existenți. Persoanele juridice trebuie să depună situația financiară anuală până la nivelul anului anterior solicitării și să publice rapoarte anuale de activitate pe website-urile lor. Aceste măsuri asigură transparența și responsabilitatea financiară, garantând că doar organizațiile conforme cu standardele legale pot continua să ofere servicii sociale. Prin aceste modificări, se dorește o mai bună monitorizare și evaluare a furnizorilor de servicii sociale, asigurându-se că aceștia își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare.

Acreditarea și Licențierea Furnizorilor de Servicii Sociale

Etape Noi în Procesul de Acreditare

Legea introduce două noi etape în procesul de acreditare a furnizorilor de servicii sociale:

  • Consilierea Doritorilor: Agențiile județene pentru plăți și inspecție socială vor oferi consiliere solicitanților, ajutându-i să înțeleagă și să îndeplinească cerințele de acreditare.
  • Evaluarea pe Teren: Inspectorii sociali vor efectua evaluări pe teren pentru a verifica respectarea condițiilor necesare pentru acreditare. Aceasta etapă suplimentară asigură că furnizorii de servicii sociale respectă standardele impuse de lege înainte de a primi acreditarea.

Licențierea Serviciilor Sociale

Procedura de licențiere devine mai riguroasă, punând accent pe inspecțiile pe teren și evaluările fără preaviz. Inspectorii sociali pot sesiza organele de cercetare penală în caz de nereguli, ceea ce asigură un control mai strict al serviciilor oferite. Legea prevede licențe temporare, cu posibilitatea extinderii acestora dacă se constată îndeplinirea criteriilor de licențiere într-o proporție de cel puțin 90%.

Principalele Modificări Legislative Aduse de Legea nr. 100/2024 în Domeniul Asistenței Sociale

Modificări în Normele Metodologice

Legea va necesita și modificări în normele metodologice de aplicare. Ministerul Muncii a pus în dezbatere un proiect de hotărâre pentru modernizarea procesului de acreditare și licențiere, care include evaluări pe teren suplimentare și termene revizuite pentru soluționarea cererilor. Aceste modificări sunt menite să eficientizeze procesul de acreditare și să asigure că furnizorii de servicii sociale respectă standardele de calitate impuse de legislație.

Sancțiuni pentru Nerespectarea Reglementărilor în Materia Voluntariatului

Articolul 5 al Legii nr. 100/2024, care modifică și Legea voluntariatului nr. 78/2014, introduce sancțiuni financiare cuprinse între 10.000 și 20.000 lei pentru următoarele situații:

  • Încheierea unui Contract de Voluntariat în Detrimentul unui Contract Individual de Muncă (CIM): Această măsură previne abuzurile în utilizarea contractelor de voluntariat pentru evitarea obligațiilor legale și financiare asociate unui CIM.
  • Neînregistrarea Contractului de Voluntariat: Toate contractele de voluntariat trebuie înregistrate conform prevederilor legale pentru a asigura transparența și corectitudinea.
  • Lipsa Anumitor Clauze din Contractul de Voluntariat: Contractele de voluntariat trebuie să includă clauze esențiale precum durata, obiectul activității și drepturile și obligațiile părților.
  • Nemenținerea Evidenței Voluntarilor: Organizațiile trebuie să păstreze evidențe clare și actualizate ale voluntarilor, inclusiv activitățile desfășurate și orele lucrate. Această măsură asigură o gestionare eficientă și transparentă a activităților de voluntariat.

Impactul Asupra Sectorului de Asistență Socială

Aceste modificări legislative au un impact semnificativ asupra sectorului de asistență socială din România, vizând:

  • Îmbunătățirea Calității Serviciilor: Prin rigurozitatea procesului de acreditare și licențiere, se asigură că doar furnizorii care respectă standardele înalte pot opera.
  • Creșterea Transparenței și Responsabilității: ONG-urile pot monitoriza centrele sociale, iar sancțiunile asigură respectarea reglementărilor.
  • Protecția Voluntarilor: Sancțiunile pentru utilizarea abuzivă a contractelor de voluntariat protejează drepturile voluntarilor, asigurându-se că aceștia nu sunt exploatați și că munca lor este recunoscută și respectată.

În concluzie, Legea nr. 100/2024 aduce schimbări fundamentale în domeniul asistenței sociale, contribuind la crearea unui sistem mai transparent, responsabil și orientat spre calitate. Aceste măsuri sunt menite să îmbunătățească protecția și bunăstarea celor care beneficiază de servicii sociale în România.

Sursa foto shutterstock.com

Actualizările Formularului D112Extinderea listei specializărilor și perfecționărilor pentru programele de formare profesională
WhatsApp Logo