Actualizările Formularului D112 aduse de Ordinul ANAF 723/2024

Recent, prin Ordinul ANAF 723/2024, au fost aduse modificări semnificative formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Aceste modificări, aplicabile veniturilor obținute începând cu luna aprilie 2024, vizează atât structura declarației, cât și anexele acesteia, în contextul noilor reglementări din OUG 115/2022.

Context

Actualizările formularului D112 sunt necesare pentru a alinia procesul de declarare a taxelor salariale și a contribuțiilor sociale la noile cerințe fiscale și de conformitate stabilite prin OUG 115/2023. Aceste modificări urmăresc să simplifice și să clarifice procedurile pentru contribuabili.

Principalele Schimbări în Declarația D112

Nomenclatorul „Creanțe Fiscale” Actualizat

Una dintre modificările majore este actualizarea Nomenclatorului „Creanțe fiscale” pentru a reflecta temeiul legal al contribuțiilor la sănătate reținute la sursă. Această actualizare asigură conformitatea declarațiilor cu noile reglementări legale.

Introducerea Casetei „Declarație Rectificativă”

O altă schimbare semnificativă este introducerea unei casete speciale denumite „Declarație rectificativă depusă ca urmare a unei notificări de conformare”. Contribuabilii trebuie să bifeze această casetă atunci când corectează declarația D112 în urma unei notificări de conformare emisă de autoritățile fiscale. Această măsură este menită să îmbunătățească conformitatea fiscală și să faciliteze corectarea declarațiilor.

Schimbări Principale în Declarația D112

Modificări în Anexele Formularului

Schimbări în „Anexa Asigurat”

„Anexa Asigurat” a fost actualizată în mod semnificativ:

  • Măsura de 200 de lei netaxabili: Actualizarea trimiterilor referitoare la măsura de 200 de lei netaxabili din salariul minim, măsură inclusă pentru anul 2024 în OUG 115/2023.
  • Venituri Neimpozabile: Secțiunea E.3 a fost completată cu rubrici noi pentru veniturile neimpozabile, conform art. 76 alin. 4^1 lit. i și j din Codul fiscal. Acestea includ sumele suportate de angajator pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie și diferența favorabilă dintre dobânda preferențială și dobânda de piață pentru credite și depozite.

Actualizarea Nomenclatorului „Tip Asigurat”

Nomenclatorul „Tip asigurat” a fost, de asemenea, revizuit:

  • Referințe la OUG 115/2023: Înlocuirea trimiterilor la OUG 168/2022 cu referințe la OUG 115/2023.
  • Eliminarea Tipului de Asigurat 1.11.4: Eliminarea tipului de asigurat pentru salariații din sectorul agricol și industria alimentară beneficiari ai măsurii de 200 de lei netaxabili din salariul minim, măsură care nu se mai aplică conform noilor reglementări.

Instrucțiuni Actualizate pentru Completarea Formularului

Instrucțiunile pentru completarea formularului D112 au fost ajustate pentru a reflecta noile modificări și cerințe. Este esențial ca angajatorii să urmeze aceste instrucțiuni actualizate pentru a asigura corectitudinea și conformitatea declarațiilor fiscale.

Este important pentru angajatori să fie la curent cu aceste schimbări și să le aplice corespunzător începând cu veniturile din luna aprilie 2024, pentru a evita eventualele sancțiuni fiscale.

Photo credit shutterstock.com

indemnizatii concediu medical - Indemnizații de Concediu Medical: Ce Sume Primesc Angajații în Funcție de AfecțiuneLegea nr. 100/2024
WhatsApp Logo