Extinderea listei specializărilor și perfecționărilor pentru programele de formare profesională

Context și obiective

În data de 17 mai 2024, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 460 Ordinul ministrului muncii nr. 632/2024, care modifică și completează Ordinul nr. 1.151/2018 privind lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru persoanele care au absolvit studii universitare.

Această inițiativă legislativă vine în întâmpinarea cerințelor pieței muncii și a necesității de adaptare continuă a competențelor profesionale la noile provocări economice și tehnologice. Ordinul adaugă trei noi specializări la lista existentă: inginer sisteme de securitate, manager comunicare guvernamentală și expert comunicare guvernamentală.

Analiza modificărilor aduse de Ordinul nr. 632/2024

Extinderea listei de specializări

Prin adăugarea celor trei noi specializări, Ordinul nr. 632/2024 răspunde unei nevoi urgente de formare profesională în domenii emergente.

  • Inginer sisteme de securitate: Această specializare reflectă importanța tot mai mare a securității cibernetice și a infrastructurilor critice. Formarea profesională în acest domeniu este esențială pentru protejarea datelor și a sistemelor informatice împotriva atacurilor cibernetice.
  • Manager comunicare guvernamentală și expert comunicare guvernamentală: Aceste specializări recunosc importanța strategică a comunicării eficiente în sectorul public. Formarea managerilor și experților în comunicare guvernamentală va contribui la îmbunătățirea relațiilor dintre autorități și cetățeni, precum și la transparența și eficiența administrației publice.

specializărilor și perfecționărilor pentru programele de formare profesională

Conformitatea cu standardele ocupaționale

Ordinul menține cerința ca programele de formare profesională să respecte standardele ocupaționale validate de comitetele sectoriale și aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Aceste standarde asigură că competențele dobândite prin programele de formare sunt relevante și adecvate pentru cerințele pieței muncii.

Impactul asupra furnizorilor de formare profesională

Furnizorii de formare profesională a adulților trebuie să își adapteze programele pentru a include noile specializări. Aceasta poate implica dezvoltarea de noi materiale didactice, formarea formatorilor și ajustarea curriculum-ului pentru a se conforma standardelor naționale.

Implicații pe termen lung

Adăugarea acestor noi specializări are potențialul de a avea un impact semnificativ pe termen lung asupra pieței muncii și a economiei în ansamblu:

  • Creșterea competențelor profesionale: Absolvenții programelor de formare profesională vor avea competențe actualizate și relevante, ceea ce le va spori șansele de angajare și succes profesional.
  • Îmbunătățirea securității și eficienței administrative: Specialiștii în sisteme de securitate vor contribui la protejarea infrastructurilor critice, în timp ce experții în comunicare guvernamentală vor îmbunătăți eficiența și transparența în sectorul public.
  • Alinierea la standardele internaționale: Prin respectarea standardelor ocupaționale, România se aliniază la practicile internaționale, facilitând mobilitatea profesională și recunoașterea internațională a certificatelor de absolvire.

Surse:

Sursa foto – shutterstock.com

Legea nr. 100/2024
WhatsApp Logo