Obligația de a negocia colectiv. Aspecte importante.

La finalul anului trecut obligaţia de a negocia colectiv a fost extinsă şi la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 angajaţi/ lucrători, fapt care a readus pe agenda oamenilor de HR subiectul contractelor colective de muncă, necesitatea de a le aduce în atenție angajaților că își pot alege reprezentanți, cum se procedează în acest sens, dar și ce se întâmplă sau ce ar trebui să facă dacă angajații nu sunt interesați de negocieri sau nici chiar de a fi reprezentanți în discuțiile cu angajatorii.

Sintetizăm cele mai importante aspecte legate de obligaţia de a negocia colectiv.

Extinderea obligaţiei 

După cum menționam anterior, de la finalul anului trecut obligația de a iniția negocierea colectivă este obligatorie și la nivelul unităţilor care au între 10 și 20 de angajați, nu doar pentru cele care au cel puțin 21 de angajați, în acord cu prevederile legii 367/2022.

Termenul pentru desfășurarea negocierilor colective

Noua lege a redus termenul pentru desfășurarea negocierilor colective de la 60 la 45 de zile. Totodată, prevederea care dă posibilitatea ca acest termen să fie prelungit prin acordul celor implicați este în continuare valabilă.

Refuzul de a negocia

Deși inițiativa negocierilor aparține acum ambelor părți, angajatorul este singurul care poate fi sancționat pentru refuzul de a negocia. Iar cuantumul acestei amenzi a crescut de la amenzi cuprinse între 5000 și 10.000 de lei, la amenzi cuprinse între 15.000 și 20.000 de lei.

Având în vedere că nu întotdeauna este posibilă finalizarea cu succes a negocierilor, angajatorii trebuie să fie în măsură să poată dovedi cu documente că și-au îndeplinit obligația prevăzută de lege. Astfel:

  • Angajatorul va comunica salariaților faptul că negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unității, raportat la numărul de salariați, și că, pentru a-și exercita dreptul prevăzut de Constituție și de Codul Muncii, trebuie fie să înființeze un sindicat (sau să se înscrie în unul deja înființat la nivel sectorial), fie să își aleagă reprezentanții în cadrul unei adunări generale.
  • Angajatorul transmite în scris tuturor părților îndreptățite să negocieze contractul colectiv de muncă intenția de începere a negocierilor colective, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea acestora. Acolo unde salariații nu sunt organizați încă, angajatorul ar putea stabili o perioadă mai mare. Invitația va fi transmisă în scris, acest înscris fiind chiar dovada îndeplinirii obligației, iar în cazul în care fie există o organizație sindicală care îndeplinește condițiile legale, fie sunt aleși reprezentanții salariaților, este necesară confirmarea, tot în scris, a primirii invitației.
  • În cazul în care angajații, deși organizați, într-o formă sau alta, refuză negocierea sau nu răspund invitației, iar angajatorul poate face dovada invitării la negociere, în acord cu Legea 367/2022 se consideră ca fiind tot un refuz de participare.

Angajatorul trebuie să facă dovada îndeplinirii îndatoririlor legale

În cazul în care angajații nu sunt interesați să își desemneze un reprezentant și să participe la discuții pentru CCM angajatorul nu poate să fie tras la răspundere pentru că angajații nu au vrut să participe la negocieri, atâta vreme cât poate dovedi, fără dubiu, că și-a îndeplinit toate celelalte îndatoriri legale în materia negocierii colective. 

Angajatorul nu poate interveni în procesul de alegere a reprezentanților

Atenție! Angajatorii pot fi amendați dacă intervin în procesul de alegere a reprezentanților angajaților. Angajatorul poate, cel mult, facilita desfășurarea procedurilor de alegere, însă numai în situația în care primește o solicitare în acest sens din partea lucrătorilor/salariaților.

negociere colectivă

Numărul maxim/ minim de reprezentanți

Noua lege a dialogului social nu impune angajaților un număr maxim sau minim de reprezentanți, ci stabilește ca regulă acordul părților – angajați și angajator. Doar în lipsa acestui acord intră în vigoare pragurile maximale prevăzute de lege, în funcție de numărul lucrătorilor din unitate, respectiv:

  • 2 reprezentanți, la angajatorii care au sub 100 de angajați/ lucrători;
  • 3 reprezentanți, la angajatorii care au între 101 și 500 de angajați/ lucrători;
  • 4 reprezentanți, la angajatorii care au între 501 și 1000 de angajați/ lucrători;
  • 5 reprezentanți, la angajatorii care au între 1001 și 2000 de angajați/lucrători;
  • 6 reprezentanți, la angajatorii care au peste 2000 de angajați/lucrători.

Susa foto shutterstock.com

sport 2
WhatsApp Logo