Angajatorii care plătesc abonamente de sport pot accesa o scutire limitată de taxe salariale

În acord cu prevederile legii 34/2023, angajatorii care plătesc pentru salariaţii proprii abonamente de sport pentru întreținere, prevenire sau terapie, într-o anumită limită anuală, nu vor plăti taxe salariale la stat, respectiv impozit pe venit și contribuții sociale pentru pensii (CAS), sănătate (CASS) și muncă (CAM).

sport

Scutirea de taxe salariale se aplică dacă angajatorul acordă beneficiul într-o limită anuală de 400 de euro de persoană (echivalent în lei) şi intră în vigoare începând cu veniturile lunii februarie 2023.

Concret, legea prevede că angajatorul va putea achita pentru salariaţii proprii „contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum și contravaloarea abonamentelor, oferite de același furnizor care acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât și dreptul de a utiliza facilitățile sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană” fără ca acestei sume să i se aplice şi taxe salariale, respectiv impozit pe venit (în cotă de 10%), CAS (25%), CASS (10%) și CAM (2,25%).

sport 2

Beneficiul a fost introdus la alineatul 4^1 al articolului 76 din Codul fiscal, unde sunt menționate unele venituri salariale pentru care nu se datorează impozit pe venit. Beneficiul este introdus, totodată, şi la articolul 142, unde sunt menționate sumele neincluse în baza lunară de calcul a CAS, ceea ce înseamnă că, sumele nu sunt incluse nici în baza de calcul a CASS, nici în baza de calcul a CAM. Este  important de precizat, însă, că acest beneficiu este prins în lista celor pentru care se aplică și un plafon lunar total de 33% din salariul de bază.

În situaţia în care abonamentele de sport sunt suportate direct de salariați, atunci legea prevede că valoarea lor se deduce limitat din baza de calcul a impozitului pe venit.

În plus, pentru persoanele fizice care obțin venituri independente (sistem real), contravaloarea abonamentelor de sport pentru întreţinere, prevenire sau terapie este considerată cheltuială deductibilă limitat dacă abonamentele sunt plătite în scopul personal al contribuabilului, însă tot în limita echivalentului în lei a 400 de euro pe an pe persoană. Pentru activitățile independente, beneficiul s-a aplicat din 15 ianuarie 2023.

Susa foto shutterstock.com

Codul COR
WhatsApp Logo