Munca zilieră – aspecte legate de completarea în registrul zilierilor pe care firmele și PFA-urile trebuie să le cunoască

Pe lângă remunerația minimă cerută de lege, firmele și PFA-urile care trebuie ca, ocazional, să contracteze muncă necalificată prestată de români sau străini în calitate de zilieri trebuie să știe că legea impune mai multe obligații de atât.

În primul rând este important să precizăm că munca necalificată poate fi o soluție doar pentru anumite domenii de activitate, respective în cele listate de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Am scris mai multe despre aceasta într-un material publicat pe blogul nostru.

Registrul zilierilor, obligatoriu

În cazul zilierilor nu este necesară încheierea unui acord scris, cum e contractul de muncă, între zilier și beneficiar, dar este necesar ca angajatorul să înregistreze în Registrul electronic al zilierilor datele de identificare ale beneficiarului muncii, dar și ale lucrătorului, zilnic, înainte de începerea activității (sau lunar, în unele cazuri). Registrul electronic al zilierilor poate fi folosit atât în varianta pentru dispozitive mobile (aplicația se numește „Inspecția Muncii”), cât și în versiunea pentru laptopuri sau desktopuri (accesibilă pe site-ul Inspecției Muncii).

Pentru beneficiar, se vor trece în Registrul electronic al zilierilor următoarele: CUI/CIF, denumire, listă coduri CAEN, sediu social – județ, localitate, adresă, e-mail. De asemenea, se vor înregistra și datele persoanei împuternicite (nume, prenume, e-mail, cod numeric personal) și datele privind locul de desfășurare a activității (județ, localitate, adresă).

Pentru zilieri, informațiile ce vor fi transmise autorităților vor include date privind CNP ori alt identificator – în cazul cetățenilor străini -, nume, prenume, cetățenie/apatrid și date privind activitatea desfășurată de aceștia:

  • data și ora începerii activității zilierului;
  • ocupația, respectiv denumirea activității desfășurate de zilier;
  • numărul orelor lucrate de zilier/zi;
  • remunerația brută (inclusiv zilnică) și cea netă (inclusiv confirmarea acordării sumei nete);
  • activitatea economică conform CAEN – cod CAEN activitate desfășurată;
  • instruirea de securitate și sănătate în muncă, respectiv confirmarea participării la instruirea respectivă.

registrul zilier

Lipsa acestor detalii în registru poate fi penalizată cu amenzi de până la 6.000 lei.

Metodologia de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta se regăsesc în Ordinul ministrului muncii nr. 1140/2020.

Photo credit shutterstock.com

timpul de muncăactualizare revisal
WhatsApp Logo