Ce obligații au firmele care angajează zilieri

Firmele, persoanele fizice autorizate (PFA) sau autoritățile locale care apelează în activitatea lor la zilieri trebuie să respecte o serie de obligații privind înregistrarea acestora, precum și îndatoriri legate de salariul pe care trebuie să îl acorde acestor lucrători.

zilieri

Registrul electronic al zilierilor

Cei care apelează la angajarea de personal cu ziua trebuie să treacă în Registrul electronic al zilierilor datele de identificare ale beneficiarului muncii, dar și ale lucrătorului, zilnic, înainte de începerea activității sau, în unele cazuri, lunar.

Aplicația pe care angajatorii o au la dispoziție se numește ”Inspecția Muncii” și este disponibilă atât pentru varianta pentru dispozitive mobile, cât și pentru desktop-uri. 

Care sunt informațiile care trebuie să fie trecute în Registrul Electronic al Zilierilor?

Pentru beneficiar sau împuternicit al acestuia se completează datele de identificare a beneficiarului sau unui împuternicit al acestuia, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz. Vor fi incluse totodată, codul unic de înregistrare a beneficiarului sau unui împuternicit al acestui, precum și diviziunea/grupa/clasa activității economice pentru care beneficiarul sau un împuternicit al acestuia s-a înregistrat să desfășoare activitatea.

Pentru zilieri vor fi transmise CNP-ul ori alt identificator – în cazul cetățenilor străini – nume, prenume, se va menționa dacă aceștia au cetățenie sau sunt apatrizi și vor fi furnizate date privind activitatea desfășurată de aceștia, precum:

 • data și ora începerii activității zilierului;
 • ocupația, respectiv denumirea activității desfășurate de zilier;
 • Nr. de ore lucrate – numărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi.;
 • Remunerația brută convenită – se va preciza suma stabilită prin negociere între părți;
 • Remunerația netă plătită – se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit
 • activitatea economică conform CAEN – cod CAEN activitate desfășurată;
 • instruirea de securitate și sănătate în muncă, respectiv confirmarea participării la instruirea respectivă.

De asemenea zilierul va semna pentru confirmarea primirii remunerației nete cuvenite la sfârșitul zilei de lucru, iar beneficiarul sau un împuternicit al acestuia vor semna și vor aplica ștampila.

zilieri 1

Remunerația minimă trebuie să aibă în vedere vârsta lucrătorului și domeniul de activitate al angajatorului

Anul acesta a fost modificat salariul minim brut pentru lucrătorii din sectorul agro-alimentar, astfel că, remunerația acordată pentru zilierii care presează activități în acest sector se va alinia noului plafon minim, respectiv 17,928 lei brut/oră.

Pentru celelalte domenii remunerația minimă este de 15,239 lei brut/ ora, remunerație aferentă salariului brut de 2550 lei/ lună.

Minorii de peste 15 ani pot lucra cu ziua, însă în limita a 6 ore/ zi, 30 de ore/ săptămână .i este important să precizăm că, în acord cu Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 ”Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopții.” De asemenea, în acord cu actul normativ, ”Chiar dacă părțile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă.” Astfel în cazul minorilor remunerația minimă brută raportată la salariul minim brut de 2.550 lei trebuie să fie de minim 20 lei, iar pentru sectorul agroalimentar de cel puțin 23 de lei.

Deși remunerația brută orară a zilierilor se stabilește prin negociere directă cu angajatorul, conform Legii 52/2011, aceasta nu poate fi mai mică decât valoarea pe oră a salariului minim brut pe țară (general sau diferențiat în funcție de domeniul de activitate al beneficiarului).

În ce domenii pot activa lucrătorii zilieri?

Potrivit Legii 52/2011, lucrătorii cu ziua pot activa în mai multe domenii:

 • activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice, conform prevederilor Legii nr. 118/2022 care a modificat, începând cu luna mai 2022, Legea nr. 52/2011privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și care permite zilierilor să desfășoare, în plus față de activitățile ce le erau deja accesibile, și activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice.
 • agricultură, vânătoare și servicii anexe;
 • silvicultură, cu excepția exploatări forestiere;
 • pescuit și acvacultură;
 • activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
 • publicitate;
 • activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste (săpături arheologice);
 • creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure;
 • activități de interpretare artistică – spectacole, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole, activități de gestionare a sălilor de spectacole și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa;
 • creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale;
 • activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
 • activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare, precum și întreținerea spațiilor verzi din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. Legea nr. 104/2022, intrată în vigoare în luna aprilie 2022, a adus modificări privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, mai exact, posibilitatea ca zilierii să poată fi contractați de primării și consilii locale și pentru întreținerea spațiilor verzi din domeniul public.
 • restaurante;
 • baruri și alte activități de servire a băuturilor;
 • activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale;
 • hoteluri și alte facilități de cazare; facilități de cazare similare; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia;
 • facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – cabane;
 • activități ale bazelor și cluburilor sportive;
 • activități de manipulare a mărfurilor și activitățile de curățenie și întreținere în domeniile enumerate anterior.

Utilizarea zilierilor în afara domeniilor de activitate expres reglementate se sancționează cu o amendă cuprinsă între 10.000 și 20.000 lei.

Același cadru legislativ stabilește și cât poate lucra un zilier pe parcursul unui an. De principiu, un astfel de lucrător nu poate activa mai mult de 120 de zile pe an, indiferent de numărul de beneficiari sau împuterniciți ai acestora, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Legea 52/2011 stabilește totodată că activitatea desfășurată de zilier nu îi conferă acestuia calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, însă dacă dorește lucrătorul se poate asigura opțional în sistemul public de sănătate.

Photo credit www.freepik.com 

declaratia part-time
WhatsApp Logo