Munca nedeclarată, aspecte importante

Munca nedeclarată

Inspectorii teritoriali de muncă au la dispoziție nu mai puțin de 25 de amenzi pe care le pot aplica, în acord cu Codul Muncii, cu valori care variază de la 500 lei până la 200.000 lei. Cele mai mari amenzi sunt prevăzute de actul normativ pentru munca nedeclarată, respectiv în următoarele situații:

  • neîncheierea unui contract individual de muncă (CIM) sau încheierea acesutia cu întârziere: semnarea trebuie făcută cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
  • munca în afara Revisal: neînregistrarea CIM în registrul salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
  • munca în cazul salariaților cu CIM suspendat;
  • munca peste program pentru angajații part-time, cu timp de lucru parțial.

munc nedeclarata1

Astfel, angajatorii care, fie nu încheie cu salariații un contract individual de muncă, fie nu îl transmit în registrul general de evidență în termenul legal, intră sub incidența dispozițiilor privind munca nedeclarată, amenda fiind de 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată într-una dintre situațiile de mai sus, fără a depăși 200.000 în total.

Tot în categoria muncii nedeclarate intră și prestarea muncii în perioada în care contractul de muncă este suspendat, indiferent de tipul suspendării, amenda fiind similară, de 20.000 de lei pentru fiecare persoană încadrată în situațiile menționate anterior, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 de lei.

Conform legii, salariații încadrați în muncă în baza unor contracte cu timp parțial nu pot presta muncă suplimentară, iar nerespectarea acestei dispoziții este încadrată tot în categoria muncii nedeclarate, sancțiunea fiind amenda de la 10.000 la 15.000 de lei pentru fiecare persoană, până la valoarea cumulată de 200.000 de lei.

Trebuie să menționăm, totodată că amenda maximă poate fi plătită la jumătate din valoare dacă este achitată în termen de 15 zile.

Sursa foto www.shutterstock.com

Lege 367Programul individualizat1
WhatsApp Logo