Contractele de Muncă trebuie să includă elementele obligatorii introduse recent în Codul Muncii până la apariția noului model cadru de CIM

Modificările aduse Codului Muncii prin Legea nr. 283/2022 și mai exact noile elemente care modifică începând cu 22 octombrie a.c. cuprinsul CIM-ului, trebuie să fie avute în vedere de angajatori până la apariția noului model-cadru de contract individual de muncă (CIM). Respectarea noilor prevederi din Codul muncii este obligatorie și nu e condiționată de apariția noului model de contract, aflat în prezent în dezbatere la Ministerul Muncii.

Ordinul MMSS nr. 64/2003 care reglementează modelul cadru de CIM în prezent va rămâne în vigoare și va produce efecte în continuare, astfel că modelul-cadru va putea fi utilizat până la emiterea unui ordin nou, potrivit art. IV alin (1) și (2) din Legea nr. 283/2022. Așa cum anterior promulgării Legii 283/2022 părțile nu erau împiedicate să negocieze, să stabilească și să includă în contractul de muncă clauze și/ sau elemente suplimentare, cu respectarea cadrului legal, acestea vor putea fi adăuga în contractul cadru curent și elementele prevăzute de Legea nr. 283/2022.

Altfel spus, așa cum prevede chiar Ordinul 64/2003 (în vigoare până la emiterea celui nou, care-l va înlocui), contractul individual de muncă va cuprinde „în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru”, raportându-se, desigur, la dispozițiile Codului muncii.

Concret, legea 283/2022 trebuie respectată din momentul intrării în vigoare, deci ceea ce Codul Muncii prevede ca element obligatoriu în privința informării prealabile și includerii în contractul de muncă, cu sau fără un model-cadru adaptat și publicat, trebuie pus în aplicare. 

Atfel, noile elemente pe care angajatorii trebuie să le includă în contractele de muncă sunt:

  • dacă munca este fără loc fix și se desfășoară în mai multe locuri, trebuie precizat dacă deplasarea este asigurată sau decontată de angajator;
  • metoda de plată a salariului;
  • condițiile de efectuare și de compensare/plată a orelor suplimentare și, dacă e cazul, cum e organizată munca în schimburi;
  • condițiile perioadei de probă, nu doar durata acesteia (dacă există, desigur);
  • precizarea avantajelor acordate pe lângă salariu (asigurări medicale private, contribuții la pensia facultativă/ocupațională, vouchere etc.);
  • dacă activitatea urmează să se desfășoare în străinătate, va trebui indicată și țara (sau țările), pe lângă durata perioadei de muncă.

În plus, se va stabili că următoarele informații trebuie date candidaților sau salariaților, dar nu trebuie incluse și în contractul individual de muncă:

  • indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
  • procedurile privind utilizarea semnăturilor electronice;
  • dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator.

În primele două cazuri vorbim de informații care acum se includ în contractele individuale de muncă, dar care nu mai sunt incluse din 22 octombrie 2022. În cel de-al treilea caz vorbim de informații complet noi care trebuie furnizate de acum candidaților și salariaților, însă acestea nu trebuie să figureze și în contract.

Actualizare: Ordinul MMSS nr. 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru de CIM a intrat în vigoare la 9 decembrie 2022, fiind publicat în Monitorul Oficial, ocazie cu care e abrogat Ordinul ministrului muncii nr. 64/2003.  Noul model-cadru al CIM pus la dispoziție de pe site-ul Inspecției Muncii poate fi descărcat aici.

Photo Credit – www.freepik.com

concediidocumente angajare
WhatsApp Logo