Munca la domiciliu și telemunca, asemănări și diferențe

Munca la domiciliu și telemunca

Flexibilizarea raporturilor de muncă rămâne pe agenda oamenilor de HR și în perioada post-pandemică, astfel că telemunca și munca la domiciliu sunt în continuare opțiuni pe care aceștia le au în vedere. Am pus laolaltă asemănările și diferențele dintre cele două forme de desfășurare a activității profesionale.

Munca la domiciliu

Munca la domiciliu și telemunca2În acord cu Legea nr. 53/ 2003, Codul Muncii reglementează statutul salariaților care efectuează munca la domiciliu, stabilind că aceștia sunt ”acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin.” Una dintre particularitățile acestei forme de muncă este faptul că ”în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru.”

Telemunca

Activitatea de telemuncă, reglementată prin Legea nr. 81/ 2018, permite angajatorului să stabilească împreună cu salariatul păstrarea activităților și atribuțiilor specifice funcției sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator. Telemunca este definită drept o ”formă de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informației și comunicațiilor;”

Care sunt asemănările dintre munca la domiciliu și telemuncă?

 • În ambele tipuri de contracte – muncă la domiciliu sau telemuncă – activitatea se desfășoară la distanță, prin acordul de voință ale părților. Sunt semnate, în acest sens contracte individuale de muncă (anexe la contract) cu o anumită specificitate față de contractele individuale de muncă-standard;
 • Faptul că munca se desfășoară în alt loc decât cel organizat de angajator trebuie prevăzut în mod expres în contractul individual de muncă, încheiat în formă scrisă;
 • Locul în care se desfășoară activitatea se stabilește fie la momentul încheierii contractului individual de muncă, fie prin act adițional, atunci când se intenționează prestarea muncii la domiciliu sau în sistem de telemuncă;
 • Salariații care lucrează de la domiciliu sau în sistem de telemuncă beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege prin regulamentele interne și contractele colective de muncă aplicabile salariaților care au locul de muncă la sediul angajatorului;
 • Ambele tipuri de contracte individuale de muncă trebuie să includă programul în cadrul căruia angajatorul are dreptul să verifice munca la domiciliu sau activitatea telesalariatului, precum și modalitatea concretă de realizare a acestei verificări;
 • Ambele tipuri de contracte trebuie să conțină obligația angajatorului de a asigura transportul salariatului la și de la domiciliul salariatului, respectiv locul desfășurării activității de telemuncă, al materiilor prime și al materialelor pe care acesta le utilizează în activitate, precum și al produselor finite realizate în cazul muncii la domiciliu;
 • Angajatorul are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în ambele tipuri de activități, iar angajații au obligația să respecte instrucțiunile generale și specifice primite din partea angajatorului;
 • Atât angajatul, cât și angajatorul trebui să respecte prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Care sunt diferențele dintre munca la domiciliu și telemuncă?

 • În telemuncă angajatul poate lucra din orice loc, în timp ce munca la domiciliu înseamnă strict muncă de acasă;

Munca la domiciliu și telemunca1

 • Munca la domiciliu poate fi întreprinsă de o sferă mai largă de angajați dacă activitatea pe care aceștia o desfășoară permite acest lucru. În cazul telemuncii, activitatea desfășurată trebuie să permită utilizarea mijloacelor de telecomunicații, specificul fiind dat de procesarea, transformarea, manipularea și difuzarea informațiilor;
 • Angajații la domiciliu își pot stabili programul după cum doresc, în timp ce în telemuncă programul de lucru este stabilit în acord cu angajatorul;
 • Angajatorul are obligația să stabilească măsuri pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de ceilalți salariați și să asigure posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;

Munca la domiciliu și telemunca3

 • Munca la domiciliu are caracter permanent, în timp ce telemunca se efectuează doar pentru o anumită perioadă care poate fi prelungită cu acordul părților.

Alegerea celei mai potrivite forme de desfășurare a muncii ține cont de tipologia angajatului, dar si de profilul muncii desfășurate de acesta. Indiferent de tipul de muncă ales este important ca atât angajatorii, cât și angajații să își cunoască drepturile și obligațiile legale.

Photo credit freepik.com

plafon lunar pentru veniturile extrasalarialededucerea personală
WhatsApp Logo