Deducerea personală – ce este, în ce condiții se acordă și cum se calculează începând cu luna ianuarie 2023?

În acord cu OG 16/2022 publicată în luna iulie a.c., sistemul de acordare a deducerilor personale în cazul salariaților a fost revizuit complet. Astfel Ordonanța stabilește că, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, deducerile personale vor avea 2 componente:

  • Deducerea personală de bază
  • Deducerea personală suplimentară

Ce este deducerea personală? 

Angajații au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază. 

Cum se calculează deducerile personale?

Deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară și se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat.

Contribuabilii care realizează un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului, inclusiv, deducerile personale de bază se stabilesc potrivit următorului tabel. 

În situația în care, în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste nivelul de 2.000 lei NU se acorda deducerea personală de bază.

deducerea personală2

 

Care sunt categoriile de persoane care se încadrează ca persoane în întreținere 

”Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,” potrivit Codului Fiscal

În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, deducerea personală de bază se atribuie unui singur angajat conform înțelegerii dintre părți, în acord cu pct. 40 (6) care modifică art. 77 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Excepție face situația copiilor minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, care sunt considerați conform legii ”întreținuți,” iar ambii părinți pot beneficia de deducere personală de bază dacă veniturile acestora se încadrează în plafoanele menționate anterior. ”Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia.”

Deducerea personală de bază se acordă pentru anul fiscal în care acestea au fost întreținute

Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute, iar perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea contribuabilului.

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m^2 in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m^2 in zonele montane.

Cum se acordă deducerea personală suplimentară?

deducerea personală3Deducerea personală suplimentară se va acorda astfel:

  • 15% din salariul de bază minim brut pe țară pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară;
  • 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui (adoptatorului, celui ce îl are în plasament sau tutelă) care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

Deducerea personală suplimentară de 100 de lei lunar se va acorda doar unuia dintre părinți, în cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului la școală și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar. În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, în plus față de aceste documente, părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.

În prezent, Codul fiscal stabilește că salariații care au un venit lunar brut de până la 1.950 de lei, inclusiv, pot beneficia de o deducere personală de la 510 până la 1.310 lei, în funcție numărul de persoane aflate în întreținere.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus, iar pentru cei cu venituri brute de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală.

Deducerile personale vor fi calculate după noile reguli prevăzute OG 16/2022 începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

Photo credit www.freepik.com   

Adeverința de vechime
WhatsApp Logo