Indemnizațiile de delegare și detașare în țară – asemănări și deosebiri

Indemnizațiile de detașare și de delegare au numeroase elemente comune, în special în privința regimului fiscal. În primul rând delegarea și detașarea sunt situații temporare, limitate în timp, în care salariatul prestează o activitate într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Lucrătorul delegat sau detașat nu se află în această situație în mod permanent și nici din inițiativa sa. Angajatorul poate modifica unilateral locul de muncă, cu condiția respectării prevederilor Codului Muncii.

Trebuie să menționăm că detașarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an și, în mod exceptional, poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni. Salariatul poate refuza detașarea dispusă de angajator numai în mod excepțional și pentru motive personale temeinice.

Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară a acestuia.

Salariatul delegat are dreptul la: Salariatul detașat are dreptul la:
Plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Indemnizația de delegare / detașare este stabilită fie prin lege, fie prin contractul colectiv de muncă, iar atunci când nu există un contract colectiv aplicabil sau când părțile, de comun acord, stabilesc o sumă mai mare prin negociere individuală aceasta poate fi stipulată chiar în contractul individual de muncă. În siatuația în care există o indemnizație prevăzută în contractul colectiv, cea stabilită individual nu poate fi sub nivelul stabilit prin negociere colectivă, chiar și în situația în care este depășit plafonul maxim de deductibilitate. Aceasta înseamnă că pentru a fi netaxabile netaxabile, indemnizațiile acordate de angajatori pentru salariații delegați sau detașați în țară trebuie să fie de maximum 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru bugetari. În plus, mai există și un alt plafon: trei salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat. Plafonul aferent valorii de trei salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor trei salarii la numărul de zile lucrătoare din luna în cauză, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare sau detașare în țară.

delegare

De la 1 aprilie 2023, indemnizațiile stabilite pentru bugetari au crescut, astfel că:

  • O persoana delegată/detașată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de delegare/detașare, în cuantum de 23 lei/zi; cuantumul netaxabil este de 57,5 lei/zi;
  • O persoană delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru beneficiază de o alocaţie zilnică de delegare compusă din: o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 23 lei/zi și o alocaţie de cazare, în cuantum 265 lei/zi.

În ceea ce privește calculul

  • pentru delegarea cu o durată de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării dispuse pentru o perioadă mai lungă de o zi, nu se acordă alocaţie zilnică de cazare, iar indemnizaţia de delegare se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore;
  • numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se calculează de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocu15lui de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare.

Photo credit shutterstock.com

actualizare revisalLege 367
WhatsApp Logo