Indemnizații de Concediu Medical: Ce Sume Primesc Angajații în Funcție de Afecțiune

Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concedii și indemnizații de asigurări sociale, dacă realizează venituri printr-un contract individual de muncă sau alte venituri similare salariilor. Sumele primite de angajați în concediu medical variază în funcție de problema medicală specifică. Dreptul la aceste concedii și indemnizații este condiționat de plata contribuției asiguratorii pentru muncă, conform Codului Fiscal.

Conform OUG nr. 158/2005, pentru majoritatea tipurilor de concediu medical este necesară o cotizare de cel puțin șase luni din cele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul. Totuși, în situații de urgențe medicale, arsuri, tuberculoză, boli infectocontagioase din grupa A, neoplazii, SIDA și carantină, dreptul la concediu și indemnizație este acordat fără a fi necesar un stagiu minim de cotizare.

Modalitatea de Plată a Indemnizațiilor de Concediu Medical

Angajații nu primesc direct de la stat banii pentru concediul medical, ci sunt plătiți de angajatori, care ulterior își recuperează sumele de la stat. În anumite cazuri, statul acoperă integral perioada de concediu medical. Indemnizațiile pentru concediile medicale sunt acoperite de Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), cu excepția concediului pentru incapacitate temporară de muncă pentru boli obișnuite, unde angajatorul plătește primele cinci zile, urmând ca restul să fie recuperat de la stat.

Procentajele Indemnizațiilor pentru Diferite Tipuri de Concedii Medicale

OUG nr. 158/2005 stabilește diferite indemnizații pentru diverse tipuri de concedii medicale. Aceste indemnizații sunt exprimate procentual și se aplică la o bază de calcul ce reprezintă media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni de cotizare. Pentru cei cu venituri foarte mari, baza de calcul nu poate depăși 12 salarii minime brute pe țară.

Indemnizațiile sunt reglementate astfel:

 • Boală obișnuită: 75% din baza de calcul, până la 183 de zile. Stagiu minim de cotizare necesar.
 • Boală infectocontagioasă din grupa A: 100% din baza de calcul, până la vindecare. Fără stagiu minim de cotizare.
 • Boală infectocontagioasă cu izolare: 100% din baza de calcul, până la vindecare. Fără stagiu minim de cotizare.
 • Urgență medico-chirurgicală: 100% din baza de calcul, până la vindecare. Fără stagiu minim de cotizare.
 • Carantină: 100% din baza de calcul, pe durata carantinei. Fără stagiu minim de cotizare.
 • Sarcină și lăuzie: 85% din baza de calcul, până la 126 de zile. Stagiu minim de cotizare necesar.
 • Îngrijire copil bolnav până la 12 ani (sau 18 ani pentru copii cu handicap): 85% din baza de calcul, până la 45 de zile pe an. Stagiu minim de cotizare necesar.
 • Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave până la 18 ani: 85% din baza de calcul, pe durata bolii. Stagiu minim de cotizare necesar.
 • Supraveghere și îngrijire copil în carantină sau izolare: 100% din baza de calcul, pe durata bolii. Stagiu minim de cotizare necesar.
 • Boală cardiovasculară: 75% din baza de calcul, până la un an în ultimii 2 ani. Stagiu minim de cotizare necesar.
 • Neoplazii, SIDA: 100% din baza de calcul, până la un an și 6 luni în ultimii 2 ani. Fără stagiu minim de cotizare.
 • Risc maternal: 75% din baza de calcul, până la 120 de zile. Fără stagiu minim de cotizare.
 • Arsuri: 100% din baza de calcul, până la vindecare și pe perioada recuperării. Fără stagiu minim de cotizare.
 • Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice: 85% din baza de calcul, până la 45 de zile pe an. Stagiu minim de cotizare necesar.
 • Tuberculoză: 100% din baza de calcul, până la vindecare. Fără stagiu minim de cotizare.

indemnizatii concediu medical

Taxarea Indemnizațiilor de Concediu Medical

Indemnizațiile de concediu medical sunt supuse impozitului pe venit, contribuției la pensie și, în multe situații, contribuției la sănătate (CASS). Conform modificărilor legislative aduse de OUG 34/2024, CASS trebuie plătită pentru indemnizațiile de medical pentru boli obișnuite, carantină și reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală. Toate celelalte tipuri de concedii medicale stabilite prin OUG 158/2005 sunt scutite de CASS, inclusiv concediile pentru urgențe medico-chirurgicale, maternitate, îngrijirea copilului bolnav și risc maternal.

Sursa foto shutterstock.com

Actualizările Formularului D112
WhatsApp Logo