Principalele Modificări Introduse de Ordinul ANAF 779/2024

Ordinul ANAF 779/2024, publicat în Monitorul Oficial și intrat în vigoare la 22 aprilie 2024, aduce schimbări majore în domeniul declarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale. Aceste modificări se axează pe semnalarea distinctă a corecturilor de impozite și taxe efectuate după primirea notificărilor de conformare, introducerea Sistemului Informatic de Interes Strategic Național (SIISN) și utilizarea modulelor pentru analiza informațiilor de la contribuabili.

 

Contextul și Importanța Modificărilor

Scopul principal al Ordinului ANAF 779/2024 este de a monitoriza mai eficient veniturile la bugetul de stat și de a îmbunătăți conformarea fiscală a contribuabililor. Acest lucru se petrece în contextul digitalizării crescânde și a utilizării sistemelor informatice, care devin instrumente esențiale atât pentru administrația fiscală, cât și pentru contribuabili.

Notificările de Conformare

Notificările de conformare sunt instrumente preventive folosite de ANAF pentru a semnala contribuabililor riscurile și erorile fiscale identificate, permițându-le să corecteze eventualele erori înainte de a fi selectați pentru o inspecție fiscală. Conform Codului de procedură fiscală, aceste notificări sunt transmise înainte de selectarea pentru inspecția fiscală, oferind contribuabililor oportunitatea de a se conforma voluntar.

Modificări la Declarațiile Fiscale

Ordinul ANAF 779/2024 introduce casete rectificative pentru corecturile efectuate în urma notificărilor de conformare la următoarele declarații fiscale:

Declarația 101 (Impozit pe profit): Utilizată pentru a raporta impozitul pe profit datorat de către contribuabili pentru o anumită perioadă fiscală.

Declarația 101 Grup fiscal (Impozit pe profit pentru grupuri fiscale): Folosită de grupurile de contribuabili care raportează impozitul pe profit consolidat la nivel de grup fiscal.

Declarația 300 (Decontul de TVA): Utilizată pentru a raporta TVA colectată și dedusă într-o anumită perioadă fiscală.

Declarația 301 (Decontul special de TVA): Folosită pentru situații speciale, cum ar fi achizițiile intracomunitare, unde TVA trebuie raportată separat.

Declarația 307 (Sumele din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea TVA): Utilizată pentru a raporta ajustările de TVA necesare în urma modificărilor condițiilor inițiale ale tranzacțiilor.

Declarația 311 (TVA colectată datorată de cei cu codul de taxă anulat): Folosită de contribuabilii cărora li s-a anulat codul de TVA pentru a raporta TVA colectată pentru operațiunile desfășurate după anularea codului.

Declarația 710 (Declarația rectificativă privind taxele și impozitele declarate prin formularul 100): Permite contribuabililor să corecteze erorile din declarațiile inițiale privind impozitele și taxele datorate.

În cazul formularelor 101, 301, 307, 311 și 710, a fost introdusă o căsuță specială de bifat pentru corecturile făcute ca urmare a unei notificări de conformare. Pentru formularul 300, ANAF a introdus o cerere specială de corectare a erorilor materiale, reglementată prin Ordinul ANAF 3604/2015.

Ordinul ANAF 779/2024 Modificări la Declarațiile Fiscale

Introducerea SIISN

Sistemul Informatic de Interes Strategic Național (SIISN) și modulele sale sunt esențiale pentru noua strategie de monitorizare și analiză a veniturilor fiscale. Sub umbrela SIISN se regăsesc mai multe sisteme informatice, fiecare având un rol specific:

e-Factura: Permite emiterea și transmiterea facturilor în format electronic, asigurând un flux rapid și securizat de informații între contribuabili și ANAF, facilitând verificarea conformității și reducând riscurile de fraudă fiscală.

e-Transport: Monitorizează transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, oferind autorităților fiscale informații în timp real despre traseele și cantitățile transportate, ajutând la prevenirea și detectarea transporturilor ilicite și a evaziunii fiscale.

e-Sigiliu: Utilizat pentru sigilarea electronică a documentelor fiscale, asigurând integritatea și autenticitatea acestora, contribuind la creșterea încrederii în documentele electronice și la simplificarea procedurilor de verificare fiscală.

e-SAF-T (Standard Audit File for Tax): Standard internațional care permite transferul de date contabile și fiscale între contribuabili și autorități într-un format standardizat, facilitând auditul fiscal și îmbunătățind capacitatea ANAF de a analiza și verifica informațiile contabile.

e-Case de marcat: Integrează casele de marcat electronice cu ANAF, permițând transmiterea automată a datelor despre vânzări, asigurând o monitorizare mai precisă a activităților comerciale și reducând evaziunea fiscală în sectorul retail.

e-TVA: Destinat gestionării taxei pe valoarea adăugată, facilitând raportarea și verificarea tranzacțiilor supuse TVA, ajutând la identificarea neconcordanțelor și a posibilelor fraude legate de TVA.

Aceste sisteme permit ANAF să analizeze datele fiscale ale contribuabililor, să identifice riscurile și să prevină evaziunea fiscală.

Impactul SIISN asupra Contribuabililor

Implementarea SIISN și utilizarea modulelor de analiză a informațiilor de la contribuabili vor permite ANAF să utilizeze profilele de risc pentru a monitoriza și evalua mai eficient conformarea fiscală. Astfel, contribuabilii vor trebui să fie mai atenți la declararea corectă și completă a obligațiilor fiscale.

Concluzie

Ordinul ANAF 779/2024 aduce schimbări semnificative în administrarea fiscală, punând accent pe digitalizare și utilizarea sistemelor informatice pentru îmbunătățirea conformării fiscale. Introducerea casetelor rectificative pentru corecturile făcute după notificările de conformare și implementarea SIISN reprezintă pași importanți în direcția unei administrări fiscale mai eficiente și transparente. Contribuabilii trebuie să fie conștienți de aceste modificări și să își ajusteze procedurile interne pentru a se conforma noilor cerințe.

Photo credit shutterstock.com

Extinderea Activităților Casnice Plătite cu Bonuri Valoriceindemnizatii concediu medical - Indemnizații de Concediu Medical: Ce Sume Primesc Angajații în Funcție de Afecțiune
WhatsApp Logo