Fișa de post este obligatorie pentru toți angajatorii, indiferent de dimensiunea societății

Până de curând OUG nr. 37/2021 a permis societăților cu până la nouă angajați să renunțe la fișele de post, cu condiția ca atribuțiile să fie detaliate în contractele angajaților. Având în vedere că efectele OUG nr. 37/2021 au fost abrogate prin Legea nr. 275/2022 firmele care fie au renunțat la fișele de post, fie, pentru noii angajați, nu le-au mai întocmit, trebuie să se întoarcă la acestea.

Aceasta înseamnă că fișa de post și regulamentul intern  sunt din nou obligatorii de la data la care legea a intrat în vigoare, respectiv 6 octombrie 2022. În esență, s-a revenit la forma anterioară a prevederilor din Codul muncii care au fost modificate prin OUG 37/2021, respectiv varianta aplicabilă până la 5 mai 2021.

În motivarea pentru respingerea ordonanței parlamentarii au menționat faptul că „Măsurile propuse ar crea un dezechilibru major în relațiile de muncă prin imposibilitatea angajatorului de a-și realiza obligațiile prevăzute de lege, în acelaşi timp lăsând angajaţii fără protecţie. Micul întreprinzător va fi supus unor riscuri enorme, mai ales în fața instanțelor de judecată care nu vor avea instrumente pentru controlarea stării de fapt și de drept într-un anumit litigiu. De asemenea, angajatorii vor fi «descoperiți» și în fața controalelor inspectorilor de muncă. Aceștia vor fi nevoiți să soluționeze petițiile lucrătorilor fără a avea repere concrete, singurul argument fiind «cuvântul salariatului împotriva cuvântului angajatorului»”.

fișa de postObligativitatea fișei postului este menționată în Codul Muncii, modificat și completat. Astfel:  

  • Salariatul are obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fișei postului ( 39 alin. (2) lit. a) din Codul muncii).
  • Angajatorul are dreptul să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii ( 40 alin. (1) lit. b) din Codul muncii) și 
  • Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul cu privire la (…) funcția/ ocupația conform specificației Clasificării ocupatiilor din Romania sau altor acte normative si atributiile postului (art. 17 alin. (3) lit. d) din Codul muncii).
  • În plus la pct. F din modelul-cadru al contractului individual de munca aprobat prin Ordinul M.M.S.S. nr. 64/2003, modificat si completat, se precizeaza: ‘‘Atributiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă (…)”.

Fișa postului este un document obligatoriu, anexa la contractul individual de muncă, și trebuie adusă la cunostinta salariatului chiar de la încheierea contractului. Chiar dacă ea nu intră în categoria documentelor ce trebuie depuse în evidența inspectoratelor teritoriale de muncă, potrivit Legii nr. 130/1999, modificată și completată, privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, ea trebuie prezentată de angajator la solicitarea inspectorului de muncă.

În lumina modificărilor impuse de Legea nr. 275/2022, fișele de post ar trebui să fie gata de îndată ce excepțiile dispar din Codul muncii, respectiv, respectiv, începând cu 6 octombrie.

În cazul în care acestea nu sunt redactate în timp util și absența lor este sesizata la un control ITM, nu avem o sancțiune expresă pentru lipsa fișei postului. Angajatorul va avea la dispoziție o perioadă de timp însă pentru remedierea lipsei, iar, la controlul ulterior, amenzile pentru nerespectarea dispoziției (total/parțial sau la termen) pot fi cuprinse  între 5.000 și 10.000 de lei, conform Legii nr. 108/1999

Arhivarea statelor de salarii
WhatsApp Logo